Monti maant eigenaren van belastingvrije winkels

BRUSSEL, 25 SEPT. Europees commissaris Mario Monti heeft gisteren ongebruikelijk scherp kritiek geleverd op de lobby voor het behoud van belastingvrije winkels op luchthavens en op veerboten. Hij zei dat de eigenaars van belastingvrije winkels in 1991 een overgangstijd van zeveneneenhalf jaar hebben gekregen om hun belastingvrije verkopen aan reizigers binnen de Europese binnenmarkt in juni 1999 te stoppen.

Volgens hem is het hoog tijd dat ze deze tijd gebruiken om hun zaken zo aan te passen dat ze verlies van banen voorkomen in plaats van te blijven proberen om de maatregel van 1991 ongedaan te maken.

Monti sprak op een bijeenkomst die door de Europese belastingvrije winkels was georganiseerd. De Europese ministers van Financiën hebben in 1991 unaniem beslist dat belastingvrije verkopen binnen de EU moeten stoppen. Totaal behalen de reizigers binnen Europa met hun aankopen jaarlijks een belastingvoordeel van meer dan vier miljard gulden.

Hoewel Monti de pogingen om het besluit van 1991 terug te draaien beschouwt als verloren tijd, staan de belastingvrije winkels met hun lobby niet alleen. Met name Ierland spant zich in voor het behoud van de winkels.

De Ierse minister van overheidsondernemingen, O'Rourke, zei gisteren dat het stoppen van de belastingvrije verkopen ernstige financiële gevolgen zal hebben voor regionale vliegvelden en voor veerdiensten die tax-free shops exploiteren.

Volgens diplomaten wil Ierland alles doen om de belastingvrije winkels te behouden. Zweedse en Finse ministers van Vervoer zouden dezelfde mening hebben, omdat sluiting van de winkels nadelige gevolgen heeft voor de exploitatie van de veerdiensten in de Oostzee.

Maar Ierse diplomaten erkennen dat het buitengewoon moeilijk is om het unanieme besluit van 1991 terug te draaien omdat ze tot nu toe geen enkele belangstelling voor het Ierse standpunt hebben ontmoet bij ministers van Financiën van de andere EU-lidstaten.