Miljoenennota

Bij de actie 'Tussenbalans' zat ik in juni zeven jaar geleden als lid van de Bijzondere Commissie van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur namens een van de vakbonden bij de toenmalige secretaris-generaal H.A. de Boer. Wij hebben toen een schatting gemaakt van het te bezuinigen bedrag en kwamen uit op 17 miljard gulden (15 miljard wegens de toename van de staatsschuld en 2 miljard als aflossing).

Uit de op Prinsjesdag ingediende Rijksbegroting 1998 blijkt dat de staatsschuld met 18,9 miljard gulden stijgt tot 430 miljard gulden. In tegenspraak tot de motivering van de actie 'Tussenbalans' is de staatsschuld dus nog steeds gestegen, want toen was het minder dan 400 miljard gulden! Alleen als percentage van het gestegen bruto nationaal product is er sprake van een daling.

Zodra er een economische crisis (zie Zuidoost-Azië) uitbreekt of de rente stijgt, is Leiden in last en zal er wederom fors worden bezuinigd. Men bedenke, dat naar aanleiding van het bovengenoemde gesprek er een personeelsstop bij het directoraat-generaal Welzijn is gekomen om gedwongen ontslagen (dat wil zeggen van mensen in vaste dienst en jonger dan 55 jaar) te voorkomen.

Er werd verwacht dat aldaar 50 procent van de medewerkers hun baan zouden verliezen en dit is ook gebeurd. Hoewel de opzet is gelukt, is er toch veel leed bij de 55-plussers veroorzaakt, want zij verloren immers hun baan.

Daarom is de huidige voorstelling van zaken oneerlijk. Eigenlijk zou er in 1998 voor minstens 25 miljard gulden (19 miljard gulden tekort en 6 miljard gulden aflossing) moeten worden bezuinigd om de staatsschuld daadwerkelijk te verminderen.

De nu ingediende begroting is dan ook als kiezersbedrog of boerenbedrog te beschouwen.

    • C.E. Voogd