Lezen

Een wel heel krasse uitspraak van Sjoerd de Jong in zijn artikel 'Lezen' van 18 dezer. Bovendien blijkt uit de bijgevoegde grafiek dat dit helemaal niet waar is.

Er wordt door de katholieken veel gelezen. Weliswaar aanzienlijk minder dan bij de groep 'zonder religie' en iets minder dan bij de gereformeerden. De Nederlands hervormde lezers ongeveer gelijk en de groep 'andere religie' minder dan de katholieken. Waarom dan deze groep niet vermeld? Of wordt er door de journalisten/redacteuren van de NRC Handelsblad van uitgegaan dat men de katholieken dient te beschouwen als een soort achtergebleven folkloristische groep waar praktisch niet gelezen wordt?

Er wordt in Nederland heel veel gelezen. Uiteraard door de één meer dan door de ander. Om het echter zo voor te stellen dat als men niet bij de topgroep behoort men meteen gediskwalificeerd wordt tot een groep die weinig leest, is zonder meer discriminerend.

Dit is de mening van een katholiek die veel leest.

    • L. Rietveld