Kritiek op predikant was ongegrond

De kerkenraad van de Amsterdamse Westerkerk heeft het 'zeer dringende advies' gekregen een externe adviseur aan te stellen om conflicten in de kerk op te lossen. Een ruime meerderheid wil predikant Oosterwijk niet kwijt.

AMSTERDAM, 25 SEPT. Er moet in de Westerkerk een externe adviseur worden aangesteld om een oplossing te vinden voor het conflict in die gemeente rond predikant F. Oosterwijk en de positie van het Pastoraal Centrum Westerkerk (PCW). Dit 'zeer dringende advies' heeft de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Amsterdam aan de kerkenraad van de Westerkerk gegegeven.

De Centrale Kerkenraad zal een uiterste poging doen het gesprek tussen het PCW, geleid door P. Lootsma, de begeleidingscommissie van het PCW en de kerkenraad weer op gang te brengen.

Indien nodig komt het PCW onder directe verantwoordelijkheid van Centrale Kerkenraad. Ook komt er een onderzoek naar de vraag of en zo ja hoe het PCW, dat als experiment tot begin 1999 wordt gefinancierd door de Centrale Kerkenraad kan voortbestaan.

Volgens het rapport van de buitengewone visitatiecommissie die de conflicten in de Westerkerk heeft onderzocht, zou het de voorkeur verdienen het PCW, los te koppelen van de Westerkerk.

H.J. Bodisco Massink, voorzitter van de begeleidingscommissie van het PCW, is blij dat de Centrale Kerkenraad een bemiddelingspoging doet. “Wij hebben moeten constateren dat er een boel is fout gegaan. Alle partijen hebben zich nu verplicht de gesprekken in te gaan met de inzet tot een oplossing te komen.”

De Centrale Kerkenraad heeft de andere aanbevelingen van de buitengewone visitatiecommissie wel overgenomen. Predikant F. Oosterwijk werd er van beschuldigd niet goed te functioneren en met iedereen ruzie te maken. Volgens het visitatierapport misten de aantijgingen tegen Oosterwijk elke grond, maar schort het aan een goede communicatie. Een senior-supervisor zal Oosterwijk tijdelijk gaan begeleiden.

Bodisco Massink schreef eerder in deze krant dat Oosterwijk 'in korte tijd na haar vertrek uit Maastricht (waar zij van 1984 tot 1995 werkte in de protestante St Janskerk - red.) opnieuw conflicten kreeg met verschillende geledingen en personen in de Westerkerk'. Volgens een Amsterdamse dominee, die evenals andere gehoorden anoniem wil blijven, zou zij ook in Maastricht een buitengewone visitatie hebben veroorzaakt. De huidige kerkenraad van de Maastrichtse St. Janskerk houdt zich buiten de Amsterdamse problemen.

Eén kerkenraadslid uit Maastricht wijst op de uitgebreide beroepingsprocedure, die aan de benoeming van Oosterwijk in de Westerkerk is voorafgegaan. Daarbij hoort ook een antecedentenonderzoek. Een betrokkene uit Oosterwijks eerste tijd in Maastricht zegt dat er in het begin wel problemen waren. “Maar een buitengewone visitatie is er nooit geweest.” Een inwoonster uit Maastricht die Oosterwijk vanaf 1984 heeft gevolgd: “Oosterwijk was in Maastricht echt het boegbeeld van de protestantse gemeente.”

Dominee W. van der Sluys, lid van de Centrale Kerkenraad, wijst erop dat elke predikant wel eens “problemen heeft met de kerkenraad of een steek laat vallen in het pastoraat”. Ook herinnert hij aan de laatste preek van Oosterwijks populaire voorganger Nico ter Linden. Die zei dat bij een predikantswisseling de gemeente altijd 'in de rui' gaat.

Uit het rapport van de visitatiecommissie blijkt dat van de gehoorde gemeenteleden uit de kerk er 46 positief staan tegenover Oosterwijk en negentien negatief. Opgestapte kerkenraadsleden dragen verschillende redenen aan voor hun vertrek aan. Eén had gezegd zich domweg niet in de nieuwe dominee 'te kunnen vinden'.

Dat er ruzies zijn geweest in de Westerkerk valt niet te ontkennen. Een vrijwilligster: “De dominee wordt verweten niet met de kosteres te kunnen opschieten. Maar ik heb zelf gemerkt dat met de kosteres niet is samen te werken.” De Centrale Kerkenraad gaat voor de kosteres een andere functie binnen de Hervormde gemeente zoeken.

Een van de verwijten tegen Oosterwijk luidde dat de Westerkerk leeg zou lopen. Een kerkgangster, die Ter Lindens preekstijl zeer waardeerde: “Het is hier altijd behoorlijk vol. Misschien komen er nu wat andere mensen dan in Ter Lindens tijd.” Van der Sluys: “Ik heb veel vertrouwen in collega Oosterwijk en in de wijkkerkenraad. Binnen een jaar is alles weer in orde.”

    • Ite Rümke