Geschiedenis

Op 19 september publiceerde deze krant de conclusies van een onderzoek naar leermiddelen. Daaruit volgde een aanbeveling voor het vak geschiedenis: maak meer ruimte voor het naoorlogse Duitsland. De projectleidster pleitte voor een Duits perspectief, “bijvoorbeeld door zich te verplaatsen in [...] gewone mensen”.

Al twee jaar geleden publiceerde geschiedenisleraar Siem Juliard het boekje De vijfenveertig jaren na 1945 (Eburon, Delft, ISBN 90-5166-445-1). In korte hoofdstukken wordt een samenvatting gegeven van de 'westerse' geschiedenis in die periode. Het is weliswaar geen leerboek, meer een leesboek met verhalende samenvattingen, zeer leesbaar voor jonge mensen. Het hoofdstuk over Duitsland begint vanuit het perspectief van een 15- of 16-jarige in een gebombardeerde stad, van wie de vader aan het front staat. Zo'n verhaal zou een leerling in de schoolbibliotheek moeten kunnen vinden of - overgenomen - in een leerboek.

    • A.E. Cornelius