EU bestrijdt uitspraak van WTO over vleesimport

BRUSSEL, 25 APRIL. De Europese Commissie weigert zich neer te leggen bij de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat een Europees invoerverbod van met natuurlijke hormonen geproduceerd vlees niet rechtsgeldig is. De Commissie heeft beroep tegen deze uitspraak aangetekend.

De Commissie weet zich gesteund door de ministers van Landbouw van alle vijftien lidstaten van de Europese Unie, met wie de kwestie eerder deze week is besproken. Officieel wil de EU om redenen van volksgezondheid het invoerverbod van met natuurlijke hormonen geproduceerd vlees handhaven. De Europese Commissie zegt over verklaringen van tenminste zes wetenschappers te beschikken die zeggen dat dit vlees kankerverwekkend kan zijn.

Maar volgens diplomaten speelt bij de vasthoudendheid van de EU ook de bescherming van de Europese markt voor rundvlees een belangrijke rol. De Europese consument zou met natuurlijke hormonen geproduceerd vlees uit de Verenigde Staten en Canada wantrouwen. Dit vlees op de Europese markt toelaten zou betekenen dat het toch al geschonden vertrouwen in de kwaliteit van rundvlees als gevolg van de BSE-crisis (de gekke koeienziekte die bij de mens kan leiden tot de dodelijke hersenziekte Creutzfeld-Jacob) nog meer wordt aangetast.

De invoer van met natuurlijke hormonen geproduceerd vlees is sinds de jaren tachtig verboden in de EU. De Verenigde Staten en Canada hebben hierover klachten ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens een recente WTO-uitspraak mag een invoerverbod slechts worden ingesteld als wetenschappelijk bewezen is dat met hormonen geproduceerd vlees een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Dat bewijs is volgens de WTO niet geleverd.

Na de behandeling van het gisteren door de Europese Commissie ingestelde beroep tegen de beslissing, moet de WTO binnen 120 dagen opnieuw uitspraak doen. Als de Europese Commissie dan weer in het ongelijk wordt gesteld, krijgt zij vijftien maanden de tijd om de invoer van het vlees in de EU te regelen.

Besloten zou kunnen worden om het invoerverbod te handhaven en de Verenigde Staten en Canada voor hun verlies aan uitvoermogelijkheden te compenseren met handelsconcessies op andere gebieden. Maar de Verenigde Staten heeft al aangekondigd zoiets niet te zullen aanvaarden. Als het invoerverbod desondanks van kracht blijft, mogen de Verenigde Staten en Canada de EU met tegenmaatregelen treffen.

De EU overweegt bij verlies van het geschil een etikettering van vlees in te voeren, waarbij de Europese consument weet of het vlees dat hij koopt wel of niet met natuurlijke hormonen is geproduceerd.

    • Ben van der Velden