Besluit verruiming uitgesteld; Kamer stemt in met proef gratis heroïne

DEN HAAG, 25 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) mag van de Tweede Kamer op 1 mei beginnen met een experiment waarbij gedurende drie maanden aan vijftig ernstig verslaafden onder medisch toezicht gratis heroïne wordt verstrekt.

Dit vooronderzoek moet leren of de aanpak tot onvoorziene en ongewenste neveneffecten leidt. De Tweede Kamer zal volgend jaar beoordelen of het experiment wordt voortgezet. Dat gebeurt dan gedurende een jaar met 750 verslaafden.

Dit is de uitkomst van een overleg dat de minister gisteren had met de vaste commissie voor volksgezondheid. De minister eiste daarbij niet langer al op voorhand het 'groene licht' voor het gehele experiment, zoals eerder het geval was. De VVD, die zich daar tegen had verzet, maakte niet langer bezwaar tegen het verstrekken van gratis heroïne na afloop van het experiment aan verslaafden die meewerken aan het onderzoek maar in die tijd geen heroïne krijgen.

Het experiment is bedoeld om na te gaan of het gecontroleerd, onder medisch toezicht verstrekken van gratis heroïne aan ernstig verslaafden leidt tot verbetering van hun fysieke, psychische en sociale situatie. Het gaat daarbij om langdurig verslaafden op wie andere vormen van hulpverlening, waaronder het verstrekken van de maximale dosis methadon, geen positieve uitwerking meer hebben. In totaal moeten 750 'uitbehandelde' verslaafden aan het hele experiment deelnemen. Daarvan krijgt er een deel gedurende een jaar gratis heroïne. Elke twee maanden wordt hun fysieke en psychische toestand gemeten en wordt gekeken naar hun sociale situatie. Dat gebeurt ook met de andere verslaafden die aan het onderzoek deelnemen. Die krijgen na afloop gedurende zes maanden gratis heroïne. Dat is volgens Borst noodzakelijk om ze zover te krijgen aan het experiment deel te nemen. Alle deelnemers zouden daarnaast de gebruikelijke vergoeding voor 'proefpersonen' krijgen, in dit geval zestig gulden per twee maanden.

Kamerlid Van Blerck-Woerdman noemde eerder deze maand deze vergoedingen 'niet aanvaardbaar'. Borst schrapte toen de betaling van de deelnemers. Alle fracties verklaarden gisteren waardering te hebben voor de intentie van dominee Visser om in de Rotterdamse Pauluskerk voor zwaar verslaafde 'krepeergevallen' te bemiddelen bij de verstrekking van heroïne 'tegen kostprijs'. Maar met uitzondering van GroenLinks vinden de fracties dat dit de dominee geen vrijbrief geeft de wet te overtreden.