Architect vecht sloop aula in museum aan

UTRECHT, 25 SEPT. Architect Mart van Schijndel heeft een bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank in Utrecht om te voorkomen dat de door hem ontworpen aula van het Centraal Museum in Utrecht wordt gesloopt. De architect zag af van een eerder aangekondigd kort geding, omdat de zaak geen spoedeisend karakter heeft.

Het Centraal Museum werkt al enige tijd aan een 23 miljoen gulden kostend renovatie- en nieuwbouwproject. In de plannen is ook de sloop opgenomen van de in 1987 door Van Schijndel ontworpen aula.

De architect is verontwaardigd over de sloop die hij een aantasting van zijn auteursrecht noemt. Hij vreest dat de moderne architectuur 'vogelvrij' wordt verklaard wanneer een bouwwerk zonder inspraak van de ontwerper tegen de vlakte mag. De rechter moet uitmaken of de 'misvorming, verminking of aantasting' van zijn creatie gerechtvaardigd is. Volgens het museum is de aula te klein geworden nu er jaarlijks ruim 120.000 bezoekers komen. (ANP)