Stuk A4 verbreed met derde rijbaan

DEN HAAG, 24 SEPT. De rijksweg A4 tussen Burgerveen en Leiden wordt in beide richtingen verbreed van tweebaans naar driebaans. Hiermee hoopt het kabinet de kans op files op dit traject terug te dringen van ruim dertig procent naar twee procent. De A4 is de enige snelwegverbinding tussen de twee mainports Rotterdam en Schiphol.

De verbreding van de snelweg tussen Leiden en Burgerveen kost in totaal bijna 1,2 miljard gulden, waarvan 515 miljoen voor de wegverbreding zelf. De rest van het geld, 660 miljoen, wordt gebruikt voor geluidsweringen, bruggen, viaducten en milieumaatregelen.

Nagenoeg het hele traject wordt aan de oostzijde verbreed, behalve bij Leiderdorp, waar voor een verbreding aan de westzijde is gekozen. Hoewel de verbreding van de A4 een verdere aanslag betekent op het beschermd natuurgebied waar de weg doorheen loopt, schrijft minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer dat verbreding het enige alternatief is.

Een deel van de kabinetsplannen behelst het terugbrengen van de maximumsnelheid van 120 naar 100 kilometer per uur en het aanbrengen van geluidsweringen. Vooral het traject bij Leiderdorp heeft de afgelopen jaren tot veel klachten geleid over geluidshinder en luchtvervuiling. Om de overlast op dit deel te verminderen, is gekozen voor een verzonken constructie onder de Oude Rijn door.