Steun aan Landesbanken onderzocht

BRUSSEL, 24 SEPT. Europees commissaris Van Miert wil onderzoeken of Duitse Landesbanken illegale overheidssteun hebben ontvangen. De betrokken banken zijn eigendom van Duitse deelstaten.

Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van de vereniging van Duitse banken, die meent dat de Landesbanken als gevolg van de overheidssteun een concurrentievoordeel hebben gekregen tegenover Duitse particuliere banken.

Volgens een woordvoerder van het Bundesverband Deutscher Banken is in 1992 al bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de Duitse regering. Aanleiding daarvoor was dat verschillende deelstaten besloten om woningbouwfondsen vrijwel renteloos aan de Landesbanken over te dragen. De grootste bank die bij de zaak is betrokken, de Westdeutsche Landesbank, kreeg zo 5,9 miljard mark van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Westdeutsche Landesbank is in omvang de derde bank van Duitsland.

Aanvankelijk adviseerde de Europese Commissie om binnen Duitsland een oplossing te vinden voor de kwestie. Maar de vereniging van Duitse banken, de regering in Bonn en de deelstaatregeringen kwamen niet tot overeenstemming.

Daarom heeft Europees Commissaris Van Miert besloten dat onderzocht moet worden of er sprake is van onwettige financiële steun aan de Landesbanken.Het definitieve besluit voor dit onderzoek moet genomen worden door de gehele Europese Commissie. Wanneer de Commissie tot de conclusie komt dat er sprake is van illegale steun, kunnen de betrokken Landesbanken gedwongen worden geld terug te betalen aan de Duitse overheden.