Slordigheidje: concept VROM voortijdig op straat

DEN HAAG, 24 SEPT.“Tegenvallers cq. restrisico's komen op het bordje van Milieu (dat is nu toch al, dus dat wordt er alleen maar beter op)”, staat enigszins cynisch te lezen onder het hoofdstukje 'Politieke risico's' van een interne notitie van het ministerie van VROM. De notitie werd gisteren per ongeluk naar de Tweede Kamer gestuurd, vastgeniet aan een brief van staatssecretaris Tommel over een heel andere kwestie.

Als gevolg van deze ambtelijke slordigheid ligt nu een concept op straat voor de 'strategische inbreng' van VROM voor het derde Nationale Milieubeleidsplan (NMP 3), dat eind dit jaar moet verschijnen. Uit het concept blijkt dat de ambtenaren van directeur-generaal Pont van Milieubeheer bezorgd zijn dat in de nabije toekomst de milieuvervuiling in Nederland weer zal toenemen, als gevolg van de economische groei. De topambtenaren van Milieu willen een “(Dreigende) herkoppeling tussen economische groei en het beslag op sleutelvoorraden (energie, ruimte en biodiversiteit) voorkomen”.

Uit het concept blijkt verder er bij VROM ambtenaren zijn die vinden dat het kabinet bij beslissingen over grote investeringen in infrastructuur het milieubelang zwaarder moet laten wegen. “De infrastructuur die we nu gaan ontwikkelen is bepalend voor het milieugedrag (...) van straks. Daarom in het NMP3 voorstellen om voor de kabinetsformatie randvoorwaarden te formuleren bij toekomstige infrastructurele beslissingen.” Daarom zou er minder aandacht moeten zijn voor traditionele infrastructuur (wegen, vliegtuigen) en meer voor “ondergronds bouwen, openbaar vervoer-infrastructuur, verkeersgeleiding, (...) technologie doorbraken”.

In de notitie wordt ook de strategie van VROM ten opzichte van andere departementen als Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken uiteen gezet. VROM hanteert bij de onderhandelingen over de inhoud van het NMP3 dat “er een belang moet zijn voor het desbetreffende departement; het moet niets iets in de schoen geschoven krijgen”.