Roosendaal-methode gevolgd bij uitzettingen

Justitie blijkt nog steeds de zogenoemde 'Roosendaal'-methode toe te passen op uitgeprocedeerde asielzoekers: het uitzetten van mensen zonder vereiste papieren in de hoop dat ze door de mazen van het net glippen. Vorig jaar november mislukte een poging om zo een man naar Bangladesh uit te zetten, onder escorte van twee marechaussees. De man is na een verblijf van drie dagen op de luchthaven van Dhaka teruggestuurd naar Nederland.

Het ging om de uitgeprocedeerde asielzoeker B. Khan, lid van de Bihari-vluchtelingenminderheid in Bangladesh. De ambassade in Den Haag weigerde hem, net als andere Bihari, een reisdocument te verstrekken. In een brief van 20 november vorig jaar aan Khan schreef het hoofd van de 'unit verwijdering' van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dat hij in afwachting van een nader onderzoek door de ambassade “voornemens” was de man terug te plaatsen in de reguliere opvang. Op diezelfde datum echter stelde de IND een 'reisdocument' van de Europese Unie voor Khan op, goed voor een enkele reis Nederland-Bangladesh.

Justitie heeft bij de poging tot uitzetten de KLM “gedwongen” de van onjuiste documenten voorziene man mee te nemen, zo blijkt uit een interne telex van de luchtvaartmaatschappij. De KLM houdt de overheid in deze gevallen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.