Predikant Westerkerk mag blijven

AMSTERDAM, 24 SEPT. Dominee F. Oosterwijk blijft predikant in de Amsterdamse Westerkerk. Zij moet onder supervisie gaan werken aan een 'veranderingsproces' zodat zij 'haar vele talenten' beter ten nutte kan maken.

Dit is de uitkomst van een beraad van de Centrale Kerkenraad om een oplossing te vinden voor de conflicten in de Westerkerk.

De kerkenraad (het bestuur van de kerk) moet er op toezien dat dit proces goed verloopt. Ook moet het ambtsgeheim in ere worden hersteld. Voor de kosteres, die al jaren slecht zou functioneren, wordt binnen de Hervormde gemeente een andere functie gevonden. De kerkenraad moet op een opener wijze gaan communiceren met de kerkgemeente.

Het Pastoraal Centrum Westerkerk (PCW), een vorm van bijzonder pastoraat dat door Oosterwijks voorganger dominee Nico ter Linden was ingesteld en waarop de problemen zich toespitsten, wordt onder verantwoordelijkheid van de Centrale Kerkenraad gesteld.

In een reactie zegt dominee Oosterwijk: “Ik ben blij dat de aanbevelingen van de visitatiecommissie in principe zijn overgenomen.” De kerkenraad zal zich beraden op de praktische uitwerking, aldus voorzitter A. Vos. De voorzitter van de begeleidingscommissie van het PCW was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

Op verzoek van Oosterwijk werd in april een buitengewone visitatiecommissie ingesteld die de problemen moest onderzoeken. Dit naar aanleiding van deels anonieme aantijgingen aan Oosterwijks adres. Eind augustus lekten de bevindingen van de commissie uit. De over Oosterwijk geuite 'diskwalificaties' zouden elke grond missen. Wel zou zij moeite hebben met kritiek, wel eens onheus uitvallen en moeizaam communiceren in 'samenwerkingsverbanden'.

Door de onduidelijke positie van het PCW, onder leiding van pastoraal medewerker P. Lootsma, leek het er op dat deze de tweede predikant van de Westerkerk was, aldus het rapport. Oosterwijk: “Als er twee predikanten zijn die elkaar afwisselen, is er altijd sprake van concurrentie en ook van jaloezie. Dat heb ik in Maastricht meegemaakt. Dominees zijn nu eenmaal vrijwel allemaal een beetje ijdel. Toen ik wegging heb ik mij voorgenomen nooit meer in zo'n situatie te werken.”

Op de aantijging dat Oosterwijk een 'misplaatst' ego zou hebben, zegt zij: “Ik weet niet wat dat is. Maar afgezien daarvan: uitspraken over mijn persoonlijkheid hoort niemand te debiteren. Dat is heel kwalijk. Het is het nadeel van de psychologisering van de samenleving dat iedereen denkt dat hij psycholoog is. Elk mens heeft moeite met bepaalde zaken, ik ook. Juist in een kerk behoor je elkaar niet op straat te gooien. Juist daar zouden mensen eerbiedig met elkaar moeten omgaan.”

    • Ite Rümke