Onrust over monetair fonds Azië

HONGKONG, 24 SEPT. De Verenigde Staten, het Internationale Monetaire Fonds en Zuidoost-Aziatische landen houden binnenkort spoedoverleg over een Japans plan een regionaal monetair fonds in te stellen voor crisisbestrijding in de regio. De VS, het IMF en ook de Europese landen zijn ongerust over zo'n apart noodfonds.

VS, EU en IMF vrezen dat een apart regionaal fonds van mogelijk 100 miljard dollar 'gemakkelijk' geld is, dat crisislanden niet stimuleert een gezond economisch beleid te voeren. De Zuidoost-Aziatische landen hebben gisteren geprobeerd duidelijk te maken dat een dergelijk fonds, waarvan niet duidelijk is of het er werkelijk komt, niet is bedoeld om de rol van het IMF als financiële en monetaire toezichthouder te ondermijnen.

De Amerikaanse minister van Financiën, Robert Rubin, maakte gisteren in de marge van de jaarvergadering van IMF en Wereldbank bekend dat het overleg met de Zuidoost-Aziatische landen “eerder vroeg dan laat” zal plaatsvinden. Hij had, met president Alan Greenspan van de Federal Reserve, hierover overleg gevoerd met de ministers van Financiën en bankpresidenten van zeven Zuidoost-Aziatische landen.

Japan bracht het voorstel voor een noodfonds, waaraan landen in de regio zouden moeten bijdragen, eind vorige week voor het eerst naar voren in een overleg met Zuidoost-Aziatische landen. De Japanse minister van Financiën Mitsuzuka legde het plan afgelopen weekeinde op tafel tijdens het overleg van de ministers van de Groep van zeven industrielanden (G7). Voor Japan zijn de belangen groot. Het land droeg een kwart bij aan het noodpakket van 17,2 miljard dollar aan Thailand, waar Japanse banken miljardenleningen hebben uitstaan. Mitsuzuka kwam vanmorgen voor het eerst met het plan naar buiten bij een persconferentie na terugkeer van de IMF-jaarvergadering in Hongkong.