Kamervoorzitter Bukman uit politiek

DEN HAAG, 24 SEPT. De voorzitter van de Tweede Kamer, drs. P. Bukman (63), verlaat volgend jaar de actieve politiek. Bukman heeft gisteren aan CDA-voorzitter Helgers laten weten dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn als Tweede-Kamerlid.

Helgers had Bukman eerder dit jaar al te verstaan gegeven dat hij niet vanzelf kon rekenen op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Daarnaast bestaat in de Tweede Kamer kritiek over de manier waarop Bukman het voorzitterschap uitoefent.

Bukman deelde gisteren mee dat hij zich na zijn vertrek uit de Tweede Kamer wil wijden “aan andere maatschappelijke activiteiten”. Hij zegt tegelijk dat hij “met veel animo” zijn werk als Kamervoorzitter en Kamerlid tot het eind van de parlementaire periode zal voortzetten.

Bukman heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het CDA. Hij was na de oprichting van de partij zes jaar lang de eerste voorzitter. In twee kabinetten-Lubbers was Bukman achtereenvolgens minister van Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw en staatssecretaris van Economische Zaken. Hij behoort tot de generatie CDA'ers die van de partijvoorzitter moet wijken voor jongere representanten.

CDA-fractieleider De Hoop Scheffer noemde het in een reactie “positief” dat Bukman zich gaat richten op andere maatschappelijke activiteiten. Hij zei “met respect” kennis te hebben genomen van de keuze van Bukman.

Bukman blijft voorzitter van de Tweede Kamer tot de verkiezingen van mei volgend jaar. Als de VVD de grootste partij zou worden is Tweede-Kamerlid en buitenland-specialist F. Weisglas de belangrijkste kandidaat voor zijn opvolging. Overigens heeft een deel van de Kamer voorkeur voor een vrouw als Kamervoorzitter. Bij de PvdA was Kamerlid Van Nieuwenhoven kandidate voor het voorzitterschap toen Kamervoorzitter W. Deetman vertrok.