Kamerlid PvdA kraakt haar partij

DEN HAAG, 24 SEPT. “Ze zijn geschift, gewoon geschift.” Dat vindt het Tweede-Kamerlid Mieke Sterk van haar eigen partij, de PvdA. In een vraaggesprek met Vrij Nederland hekelt oud-atlete Sterk de cultuur in de Kamerfractie en het ontbreken van sport in het ontwerp-verkiezingsprogramma. “Ze kunnen mijn rug op. De imbecielen.”

Mieke Sterk (51) is een van de nieuwelingen die vier jaar geleden op initiatief van toenmalig partijvoorzitter Rottenberg in de Kamer zijn gekomen.

De afgelopen maanden hebben verscheidene van hen aangekondigd de politiek weer te verlaten. Voormalig politievrouw Gerda Dijksman is zelfs al tussentijds opgestapt. Ook zij klaagde in een vraaggesprek over de cultuur in de PvdA-fractie, die nieuwelingen met veel praktijkervaring en sterke banden buiten de Kamer onvoldoende kansen zou bieden. Sterk onderscheidt zich echter door haar opmerkelijke woordkeuze.

Zo zegt het Kamerlid over haar meningsverschil met de fractieleiding over wat de prioriteiten van het parlementaire werk zouden moeten zijn: “Al die achterlijke partij-idioten roepen ook maar steeds: Mieke je moet dit en je moet dat.” Fractievoorzitter Wallage heeft Sterk voorgehouden dat zij zich meer met wetgeving en amendering zou moeten bezighouden. Haar werk in de Kamer zou niet onder haar activiteiten daarbuiten mogen lijden, iets waarover behalve Sterk ook de fractiegenoten Rob Oudkerk (huisarts) en Rick van der Ploeg (hoogleraar) met Wallage van mening verschillen.

Sterk toont zich verbijsterd over het ontbreken van het thema sport in het ontwerp-verkiezingsprogramma. “Misschien vinden de intellectuelen dit niet zo'n belangrijk onderwerp. Maar op de plekken waar ik kom vinden ze het wel van belang. En bij de VVD voelen ze dit soort thema's haarscherp aan, alleen bij mijn eigen partij niet.”

De VVD heeft bij de algemene beschouwingen om 5 miljoen gulden extra voor sport gevraagd.

De twee gesprekken die zij heeft gehad met de commissie die de lijst van PvdA-kandidaten samenstelt, noemt zij zelf 'waardeloos'. “Op basis van hún criteria zullen ze me niet weer in de Kamer nemen.” Maar zij zal het er niet bij laten zitten. “Ik laat me niet door de partijbobo's de Tweede Kamer uitflikkeren.”