Houda blijft parlementariër tegen wens van PvdA-leiding

DEN HAAG, 24 SEPT. Het Tweede-Kamerlid voor de PvdA, H. Houda blijft als parlementariër. Hij legt een dringend verzoek van de PvdA-leiding zijn functie neer te leggen naast zich neer. Houda kwam in opspraak doordat hij sinds zijn aantreden als Kamerlid geen neveninkomsten heeft opgegeven, die hij met zijn eigen bedrijf verdient.

Volgens een vanmorgen verschenen onderzoeksrapport heeft Houda “fiscaal-technisch” zuiver gehandeld, maar is zijn handelwijze “maatschappelijk-ethisch” onjuist. Houda bracht zijn bedrijf, een importbedrijf in textiel, onder in een besloten vennootschap, maar bleef zich als grootaandeelhouder feitelijk met de gang van zaken in het bedrijf bemoeien. Formeel stond zijn echtgenote als directeur te boek.

Volgens onderzoeker F.G. Kordes, voormalig president van de Algemene Rekenkamer, was er sprake van een nevenfunctie en moet Houda de inkomsten daaruit met terugwerkende kracht korten op zijn schadeloosstelling, die hij als Kamerlid ontvangt. Houda maakte vanmorgen bekend dat hij dit advies zal uitvoeren. De PvdA-fractie beraadt zich over het stellen van scherpere regels voor nevenfuncties.

Houda kwam vorige maand in opspraak nadat een uitzending van het televisieprogramma Nova berichtte dat Houda winst genoot uit zijn onderneming. Op verzoek van Houda stelde Kordes een onderzoek in. Dit onderzoek beperkte zich tot een onderzoek naar de feiten. Daartoe rekende Kordes ook de omstandigheid dat de PvdA-fractie Houda niet voldoende heeft begeleid bij het aanbrengen van een scheiding tussen zijn bedrijf en zijn werkzaamheden als Kamerlid. Op advies van de vroegere secretaris van de fractie, F. Buurmeijer, bracht Houda zijn textielbedrijf Houda BV onder in een besloten vennootschap.

Uit het onderzoek van Kordes kwam naar voren dat de echtgenote van Houda slechts in beperkte mate, en Houda zelf op een omvangrijke manier de leiding van het bedrijf uitoefende. Kordes adviseerde Houda zijn directeursfunctie neer te leggen en zijn aandelen als groot-aandeelhouder onder te brengen in een stichting, waarover derden het beheer voeren.

Houda wil aanblijven als Kamerlid omdat naar zijn oordeel de relatie tussen hem en de PvdA-fractie niet onherstelbaar is geschaad. Houda bestrijdt dat hij “willens en wetens” geen neveninkomsten heeft opgegeven. Hij zegt wel dat hij zich beter had moeten oriënteren over de wijze waarop hij bij zijn bedrijf actief kon zijn.

De fractieleider van de PvdA, J. Wallage, zei het te betreuren dat Houda geen gevolg geeft aan het advies op te stappen als Kamerlid. Volgens de leiding van de fractie heeft Houda het vertrouwen wel geschaad omdat zijn bemoeienis bij zijn bedrijf groter is gebleken dat hij zelf eerder had aangegeven. Wallage zei dat de fractie echter in laatste instantie Houda niet wil dwingen zijn Kamerlidmaatschap neer te leggen.

Onderzoeker Kordes zei vanmorgen desgevraagd dat hij als Kamerlid zou zijn opgestapt.