Haarlemmers stemmen over 'schat' van 18 miljoen gulden

De 'Schat van Spaarnestad' bestaat uit 18 miljoen gulden die Haarlem krijgt in het kader van het grote stedenbeleid. Gisteren mochten inwoners het geld alvast verdelen.

HAARLEM, 24 SEPT. Wethouder G. van Viegen kan haar teleurstelling niet onderdrukken. De bevolking van Haarlem heeft net het project 'Op bezoek bij allochtone 55-plussers' afgestemd. Ze is het er niet mee eens, want het is “ontzettend nodig” om Marokkaanse en Turkse 55-plussers te bezoeken en hen te wijzen alle zorgvoorzieningen in Haarlem. “Als het nu links of rechtsom is, dit moeten we realiseren”, zegt ze resoluut tegen een volle zaal in het Haarlemse Stadscafé.

De bevolking van Haarlem kreeg gisteren van de gemeente de gelegenheid 'De Schat van Spaarnestad' te verdelen. De 'schat' bestaat uit de achttien miljoen gulden die Haarlem krijgt in het kader van het grote stedenbeleid. De bevolking mocht daarvan gisteren met elektronische stemkastjes twaalf miljoen verdelen over ruim 130 projecten die de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de veiligheid van de stad ten goede komen. De projecten waren onderverdeeld in zes beleidsterreinen waarover in evenveel sessies ongeveer vierhonderd Haarlemmers zich uitspraken. Eerder mochten de bewoners van drie probleemwijken elk een miljoen verdelen. “Besturen met een afstandsbediening”, zei R. Zunderdorp, presentator van de afsluitende avond waar de resultaten werden gepresenteerd. Het stadbestuur beslist volgende maand over de projecten en zal sterk rekening houden met de wensen van de Haarlemmers.

Het college van B en W had zich al eerder over de haalbaarheid en zinvolheid van de projecten uitgesproken. Bij de eerste rij uitslagen, projecten voor het creëren van werkgelegenheid, blijken Haarlemmers er nog precies zo over te denken als het stadsbestuur, maar de andere beleidsterreinen wijkt de mening in iets minder dan de helft van de gevallen af. Zo wil de bevolking graag geld besteden aan het project 'Stop de Pestkop' op de basisschool, maar het college niet. En het college voelt wel veel voor een 'meldpunt extreme overlast', maar Haarlemmers vinden dat er al zoveel meldpunten zijn.

De wethouders vinden de raadpleging ondanks de vaak afwijkende meningen een succes. “Dit is een goede weg om draagvlak te meten en te krijgen”, aldus D66'er P. Schouten. Van Viegen (PvdA) vindt dat zo niet alleen de mening van de bevolking in kaart is gebracht, het draagt er ook toe bij dat Haarlemmers zich meer bij de uitvoering van het Grote Stedenbeleid betrokken gaan voelen. “Dat zal de kans op succes groter maken.”

Er zijn echter geen allochtonen op de raadpleging afgekomen. Door tijdgebrek is er geen enkele allochtone Haarlemmer aangeschreven. VVD-wethouder R. van der Geest had vooral bekende gezichten gezien. “Haarlem is net een dorp. Als iemand zijn vinger opsteekt dan weet je al wat er gaat komen. Maar de discussies waren inspirerend.”

Staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken), verantwoordelijk voor het grote stedenbeleid en gisteren aanwezig, noemde De Schat van Spaarnestad “bestuurlijke vernieuwing in optima forma”. Maar ook hij had allochtonen gemist. Over het grote stedenbeleid zei Kohnstamm “ongegeneerd enthousiast” te zijn. “Ik had vier jaar geleden niet gedacht dat de bevolking zich zo geestdriftig met het stedenbeleid zou bezighouden.” Hij noemt het grote stedenbeleid een weg van de lange adem. “We kunnen niet in een paar jaar goedmaken, wat in de afgelopen twintig, dertig jaar fout is gegaan.” Het beleid moet volgens hem zeker worden voortgezet. “Of dat met of zonder mij is, interesseert me geen bal.”