Commissie op spoor verdacht Duits vlees

BRUSSEL, 24 SEPT. Inspecteurs van de Europese Commissie hebben in Duitsland illegaal geïmporteerd Brits rundvlees gevonden. De Commissie heeft naar aaanleiding hiervan de Duitse regering gevraagd om een slachterij te sluiten en bij drie andere bedrijven verscherpte controles uit te voeren.

Dit heeft de woordvoerder van Europees Commissaris Emma Bonino gisteren meegedeeld. In Duitsland is ongeveer tien ton verdacht rundvlees in beslag genomen. De oorsprong van dit vlees was onduidelijk omdat etiketten van de verpakking waren verwijderd. Vermoedelijk was de bedoeling het rundvlees naar Rusland door te verkopen.

Uitvoer van Brits rundvlees is verboden in verband met BSE, de zogenaamde gekke koeienziekte, die bij de mens kan leiden tot de ziekte van Creutzfeld-Jacob. Deze hersenziekte kan dodelijk zijn.

In verband met ontduiking van het exportverbod werden in juli al twee Belgische en twee Britse vleesverwerkende bedrijven gesloten. Dat gebeurde naar aanleiding van de vondst van een illegale partij Brits rundvlees in de haven van Vlissingen in april van dit jaar.

De Britse minister van Landbouw, Cunningham, heeft gisteren tijdens een bijeenkomst met zijn collega's van de Europese Unie aangedrongen op versoepeling van het exportverbod. Tegen opheffing van de exportstop voor rundvlees uit Noord-Ierland bestaat bij de ministers van Landbouw weinig bezwaar meer, omdat daar de controle op BSE het meest betrouwbaar zou zijn.

Maar Cunningham wil dat vanuit meer Britse gebieden geëxporteerd kan worden. Duitsland toonde zich de felste tegenstander van versoepeling van exportstop voor Brits rundvlees. De ministers van Landbouw willen nu eerst de opinie afwachten van het veterinair comité van de EU over een rapport van de Britse regering over de maatregelen die tegen BSE zijn genomen voordat opnieuw wordt bekeken of het exportverbod van rundvlees voor delen van Groot-Brittannië opgeheven kan worden