Bosnië: troepen VS blijven wellicht langer

WASHINGTON, 24 SEPT. De Amerikaanse regering sluit niet uit dat zij ook na juni 1998 nog troepen zal leveren voor een vredesmacht in Bosnië. Dat gaf Sandy Berger, de Nationale Veiligheidsadviseur van president Clinton, gisteren aan in een toespraak aan de Georgetown Universiteit in Washington.

“De vrede begint wortel te schieten”, aldus Berger. “Maar de vooruitgang is niet onomkeerbaar en kan alleen worden veiliggesteld als de internationale gemeenschap op de een of andere manier nog een hele tijd bij Bosnië betrokken blijft. Wat voor rol de Verenigde Staten daarbij zullen spelen, moet nog worden besloten.”

Clinton heeft herhaaldelijk gezegd dat de Amerikaanse troepen die in Bosnië deel uitmaken van de NAVO-vredesmacht SFOR na het eind van hun missie volgend jaar juni worden teruggetrokken. Berger deed niets aan die toezegging af, maar hij liet de mogelijkheid van een geheel nieuwe missie open.

In het Congres heerst grote weerstand tegen een verlenging van de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Bosnië. Het spookbeeld van een militaire missie zonder zogeheten 'exit-strategie', die eindeloos kan voortduren, sterkt veel Congres-leden in hun afwijzende houding tegenover toekenning van geld voor Amerikaanse troepen in Bosnië.

Berger nam gisteren fel afstand van senatoren en politieke analisten die het akkoord van Dayton al hebben opgegeven. “Als Dayton mislukt zal Bosnië vrijwel zeker terugglijden in een conflict, hetgeen mogelijk leidt tot een uitbreiding van de naar Zuidoost-Europa. Het zou de geloofwaardigheid van de NAVO ondermijnen op een kritiek moment, waarop het bondgenootschap zich voorbereidt op nieuwe leden en nieuwe missies.” Tot zover onze correspondent.

Als de VS zich volgend jaar juni uit Bosnië terugtrekken, gaan ook de Europeanen weg. Volgens EU-commissaris Hans van den Broek is het mandaat van SFOR gebaseerd op het beginsel “samen uit, samen thuis”. Hij zei te vrezen dat er bij voortijdig vertrek van de Amerikanen onvoldoende grond is voor de Europeanen om alleen te blijven.

SFOR-troepen zijn gisteren in de buurt van de Noord-Bosnische stad Doboj door woedende Serviërs bekogeld met stenen en molotov-cocktails toen ze een wegversperring oprichtten. (Reuter)