Begaclaim wil massaal getuigenverhoor

Begaclaim start een ambitieus traject om de schadeclaim tegen de Nederlandse staat en de beursvereniging VvdE te onderbouwen. Begaclaim wil via een voorlopig getuigenverhoor liefst vijftien personen aan de tand voelen over het voorkennisonderzoek bij HCS.

Opgeroepen worden onder meer VvdE-voorzitter B. baron Van Ittersum, officier van justitie M. van Nierop en H. te Beest, hoofd controlebureau van de vereniging. Ook P. Outersterp, voormalig commissaris voor de notering op de effectenbeurs, en verschillende opsporingsambtenaren van de ECD hoopt de stichting te ondervragen.

Doel van het voorlopige getuigenverhoor is meer duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken, waarbij Begemann en de toenmalige bestuursvoorzitter J. van den Nieuwenhuyzen door de beschuldigingen over handel met voorkennis financieel zwaar getroffen werden. Na het getuigenverhoor worden de Staat en de beursvereniging voor de rechter gesleept met het doel een schadevergoeding te krijgen. Begemann en Van den Nieuwenhuyzen claimen samen een schade te hebben geleden van 1,2 miljard gulden.