Antillianen zonder werk niet welkom

DEN HELDER, 24 SEPT. Burgemeester W. Hoekzema van Den Helder wil dat het kabinet maatregelen neemt om te voorkomen dat Antilliaanse jongeren zonder perspectief op werk naar Nederland komen. Hij zegt dit naar aanleiding van problemen in de Helderse Falgabuurt.

Hoekzema (VVD) heeft bij de ministers Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse Zaken) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) op de maatregelen aangedrongen. In de Falgabuurt is volgens hem een groep van 75 Antilliaanse jongeren verantwoordelijk voor zeer crimineel en intimiderend gedrag. Deze week bleek dat postbodes geen post meer willen bezorgen in de buurt. Volgens een woordvoerder van PTT Post zijn postbodes in de wijk tot twee maal toe door groepen Antillianen bedreigd.

Hoekzema vindt dat de Antilliaanse regering voor betere opvang van probleemjongeren moet zorgen en meer moet doen om hen een beter perspectief te geven. “Het primaat van dit probleem ligt bij de Antilliaanse regering.” Jongeren verbieden naar Nederland te komen is volgens hem niet mogelijk. “Ze maken tenslotte deel uit van het koninkrijk.” Als jongeren toch naar Nederland komen moeten gemeenten daarover beter geïnformeerd worden, aldus Hoekzema. Hij vindt voorts dat er betere inburgeringstrajecten moeten komen.

Vanaf deze week wordt in de Falgabuurt extra politie ingezet.