Voorlopig nog heroïneproef in Pauluskerk; 'Er is nog geen strafbaar feit'

ROTTERDAM, 23 SEPT. Dominee H. Visser van de Rotterdamse Pauluskerk heeft volgens het openbaar ministerie in Rotterdam “nog geen strafbare feiten” gepleegd met zijn bemiddeling tussen een aantal drugsverslaafden en dealers bij de verkoop van drugs.

Dit heeft persofficier J.H. Wesseling vanmorgen meegedeeld. Volgens Wesseling zal de handelwijze van de dominee wel nauwlettend worden gevolgd. “De politie onderzoekt wat er zich precies afspeelt rondom de Pauluskerk. Als er iets gebeurt wat volgens de wet niet kan, zal er worden ingegrepen”, aldus Wesseling.

Visser zelf zegt zich “aan de regels te houden nu en in de toekomst”. Hij treedt sinds vorige week op als bemiddelaar tussen vijf ernstig verslaafde drugsgebruikers en zeven dealers. Hij zal voorlopig niet stoppen, omdat hij van mening is dat hij geen strafbare feiten pleegt. Dit heeft hij vanmorgen in de Pauluskerk gezegd.

Visser heeft onlangs het initiatief genomen om voor de vijf verslaafden te bemiddelen bij de aankoop van heroïne. Deze groep zou de harddrugs dan tegen een aanzienlijk lagere prijs krijgen dan gebruikelijk is. Volgens Visser gaat het hierbij om “crepeergevallen”.

De dominee zal zich “aan het beleid van Justitie conformeren”. Of dat inhoudt of hij zijn experiment zal stoppen, laat hij nog in het midden. Visser: “Ik stuur Jantje naar Pietje om heroïne te kopen. De verkoop gebeurt niet op een bepaalde plaats of een bepaald tijdstip. De vraag is of dat mag. Mijn juristen zeggen dat ik niet direct bij de verkoop ben betrokken, dat ik niet strafbaar ben. Ben ik wel strafbaar, dan zal ik mijn handelwijze aanpassen.”

Visser praatte vanmiddag op het ministerie van Volksgezondheid met ambtenaren. “Ik heb al vaker met die mensen gesproken, omdat ze weten dat ik wel eens stout ben geweest.” Minister Borst (Volksgezondheid) heeft afgelopen weekeinde laten weten het eigen initiatief van Visser “jammer en verkeerd” te vinden. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs wel ingestemd met een voorstel van Borst om heroïne gratis te verstrekken aan een selecte groep verslaafden onder wetenschappelijke en medische begeleiding.