Toenemend verzet tegen verhuisplan bij Philips

EINDHOVEN, 23 SEPT. Het maatschappelijk verzet tegen de uitgelekte plannen van de raad van bestuur van Philips om met de concernstaf te verhuizen naar Amsterdam groeit. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zegt “geschokt” te zijn. Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven verwacht dat B en W van middag na afloop van de wekelijkse vergadering met een standpunt naar buiten zou komen.

Vakbonden en de centrale ondernemingsraad proberen in gesprek te komen met de top van het Philips-concern. De vakorganisaties hebben met de gemeente Eindhoven, de provincie en het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant afspraken gemaakt om elkaar wederzijds te informeren. Plannen om een massaal protest te organiseren zijn er nog niet, hoewel veel Eindhovenaren daar ongetwijfeld wel voor te porren zijn. Het plan van het elektronicaconcern is in de Brabantse Lichtstad het gesprek van de dag.

Volgens bestuurder A. Verhoeven van de Unie is een openlijk protest in dit stadium niet verstandig. Hij wil proberen Philips door middel van interne beïnvloeding op andere gedachten te brengen. “Wij streven naar een elegante oplossing. Wij vinden dat de top van het concern in Eindhoven moet blijven, maar we willen ook voorkomen dat president Boonstra opstapt”, aldus de vakbondsbestuurder.

Volgens GS begaat Philips een vergissing als de verhuizing doorgaat. “De nauwe sociale en economische band tussen de onderneming en Brabant wordt onder druk gezet. De verankering van een onderneming in haar sociale omgeving is een voorwaarde voor het voortbestaan.”(ANP)