RIOD krijgt van Ritzen bredere taak en meer geld

AMSTERDAM, 23 SEPT. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) moet meer gaan samenwerken met buitenlandse instituten en zal het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in een breder perspectief moeten plaatsen. Vanaf 1999 krijgt het instituut 1 miljoen gulden per jaar extra voor onderzoek.

Dat zei minister Ritzen (Onderwijs en Wetenschappen) gisteren bij de opening van een nieuw gebouw van het RIOD aan de Herengracht in Amsterdam. Hij maakte bekend dat het RIOD een onderzoeksschool voor hedendaagse geschiedenis zal oprichten. Het budget van het instituut gaat omhoog van 3,1 miljoen naar 4,1 miljoen gulden. Het geld is ook bestemd voor een betere conservering van de collectie, digitalisering van de archieven en uitbreiding van de bibliotheek.

Ritzen sluit zich aan bij de aanbevelingen van de commissie Toekomst RIOD onder leiding van dehistoricus prof. dr. E. Kossmann. De commissie pleitte er eerder voor dat het onderzoeksterrein wordt uitgebreid tot de periode vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog tot ver na 1945, waarbij ook meer aandacht wordt besteed aan internationale aspecten.

Volgens P. Romijn, hoofd onderzoek, is het RIOD inmiddels begonnen met het schrijven van een onderzoeksprogramma waarin de Tweede Wereldoorlog in een bredere context wordt geplaatst. “We geven het onderzoek meer het karakter van een studie naar de Nederlandse samenleving onder de stress van oorlog en bezetting.” Maar het blijft volgens hem nodig dat er ook onderzoek wordt gedaan naar specifieke deelterreinen. “Zo is nog steeds een goed boek nodig over de geschiedenis van de NSB.”

Door het RIOD aan te wijzen als onderzoeksschool gaat het kabinet verder dan het advies van Kossmann. Het RIOD als onderzoeksschool krijgt een coördinerende rol in het wetenschappelijk onderzoek naar de hedendaagse geschiedenis. Daarbij zal worden samengewerkt met onderzoeksgroepen in Nederland en het buitenland. “Wij zullen niet uit de hoogte die coördinerende rol op ons nemen, maar met ons onderzoeksprogramma aansluiting zoeken bij wat er op universiteiten gebeurt”, zegt Romijn. Universiteiten kunnen “mede-aandeelhouder” worden van RIOD-onderzoek worden.

Voor de studie naar de val van de moslim-enclave Screbenica en de rol van Dutchbat daarin, heeft het RIOD van het kabinet apart geld gekregen. Hiervoor zijn tijdelijk vier onderzoekers aangesteld.