Mooiste gebouw

In NRC Handelsblad van 15 september werd de uitslag vermeld van een opiniepeiling onder Nederlandse architecten en stedebouwkundigen over de vraag wie zij de slechtste en de beste architecten vinden en wat zij als het mooiste openbare gebouw en de mooiste stad van ons land zien. Als mooiste openbare gebouw werd het stadhuis van Den Haag van de Amerikaanse architect Richard Meier aangemerkt.

Voor wat betreft het uiterlijk van dit gebouw acht ik die keuze zeer voor de hand liggend. Kijkend naar het inwendige daarvan kan ik deze keuze echter niet anders dan als discutabel noemen.

Het stadhuis in Den Haag bestaat inwendig primair uit een uitzonderlijk hoge en zeer grote (ontvangst)hal, met daarnaast gelegen de publieks- en de kantoorruimten. De binnentredende bezoeker voelt onmiddellijk dat hij in een gebouw van een uiterst machtige instelling is terechtgekomen, in vergelijking waarmee hij slechts een nogal nietig en machteloos iemand is. Juist voor een stadhuis is het naar mijn mening misplaatst een dergelijk gevoel op te roepen. De overheid heeft immers primair een dienende, en geen overheersende functie.

    • Ir. G.C. van der Meij