Loeren

De afgelopen tijd heb ik herhaaldelijk in NRC Handelsblad moeten lezen over de 'grootheid' van Ida Gerhardt. Dit in reactie op een kritisch artikel na haar overlijden. Een dieptepunt in deze campagne is het stukje van Marjoleine de Vos: 'Loeren mag niet' (NRC Handelsblad, 13 september).

Hans Werkman mag volgens haar in zijn boekje over Gerhardt alleen haar nobele kanten beschrijven. Dit om haar “grootheid intact te laten”. Het mooie aan Gerhardt is nu juist, dat uitgerekend een angstige en beperkte vrouw enkele prachtige gedichten en vertalingen heeft gemaakt. Dat spanningsveld maakt haar zo boeiend.

    • Floris Keizer