Jongeren

In NRC Handelsblad van 16 september reageert Adriaan Wagenaar op de door het bureau Inter/View getrokken conclusie dat jongeren steeds egoïstischer worden. Het door Inter/View geschetste beeld van een 'generatie op afstand' bestrijdt hij met het argument dat jongeren door middel van muziek- en dansfestivals wel degelijk kunnen worden benaderd.

Wat wil Wegener hier nu eigenlijk mee zeggen? Natuurlijk worden jongeren hierdoor getrokken. Maar we hebben het dan ook over iets wat met hun vrije tijd te maken heeft. Wanneer breekt de tijd aan dat jongeren weer massaal interesse krijgen in bijvoorbeeld de politiek en naar een partijdag gaan?

Ik, zelf ook nog jong, onderschrijf de door Inter/View getrokken conclusie dat jongeren hoofdzakelijk met zichzelf bezig zijn. Ik kan mijn ervaringen natuurlijk niet spiegelen aan voorgaande generaties jongeren, maar ik weet wel dat er maar bar weinig jongeren zijn met wie ik tegenwoordig nog een gesprek kan voeren over zinnige zaken. In plaats daarvan zie ik een kudde gelijkgeschakelde zielen, die elkaar willen overtreffen met dure trainingspakken en snelle scooters.

    • Mark van Bergen