Hoge kosten Campina door vakenspest

De verscherpte hygiënemaatregelen in verband met de varkenspest kosten zuivelcoöperatie Campina in Zaltbommel tussen de 40.000 en 60.000 gulden per week. De totale schade van de varkenspestepidemie voor de coöperatie bedraagt tot nu toe een kleine twee ton.

Die maatregelen zijn onder meer scherpere regels voor het reinigen en ontsmetten van vrachtwagens. Dat geldt ook voor melkwagens die op bedrijven komen waar ook varkens gehouden worden.

In totaal gaat dit om 800 van de 3.000 bij Campina aangesloten bedrijven. In verband met de verplichte handtekening van boeren na het bezoek van de melkwagens, heeft Campina het hele melkophaalschema veranderd. De melkwagens kunnen nu overdag bij deze boeren terecht. De boer hoeft dan niet 's nachts zijn bed uit voor de handtekening.