FORTUNE

Wie denkt dat het gedaan is met het economische wonder in Oost-Azië zal bedrogen uitkomen. De vermindering van de export, de valutacrisis, en de daling van de beurskoersen zijn de voorboden van een nieuwe groeiperiode. Want ondanks de serieuze economische en financiële moeilijkheden, schrijft het Amerikaanse blad Fortune, blijven de essentiële voorwaarden voor economische groei in Oost-Azie even gunstig als in de voorbije 25 jaar.

Wat we nu meemaken is alleen maar een overgangsperiode, waarin Oost-Azië overschakelt naar een hogere versnelling.

Natuurlijk is zo'n periode ongemakkelijk. Alle betrokken landen moeten eerst van hun overgewaardeerde aandelen en schulden af. Daarom zullen vooral de banksector en de bouwsector het nog heel moeilijk krijgen. Maar verder blijft het een feit dat de Aziaten meer sparen dan hun tegenhangers in de Westerse economieën, dat ze meer uren maken, en dat het onderwijs tot en met het middelbare niveau goed ontwikkeld is. Fortune bestrijdt bovendien het idee van de vooraanstaande econoom Paul Krugman, van het Massachussets Institute of Technology, dat de groei in Azië alleen aan de export was te danken en niet aan de groei van productiviteit, de kern van elke economische ontwikkeling. Krugmans ideeën, hoe goed ook onderbouwd met cijfers uit de beginjaren '90, worden weersproken door drie recente rapporten van de Wereldbank en het Brookings Instituut, zegt Fortune.

Het blad meent dat Oost-Azië snel zal reageren op de huidige Amerikaanse groei. Daardoor zullen de regeringen, ook die in Japan, zich gedwongen voelen om de publieke voorzieningen te verbeteren, inclusief de infrastructuur en de wet- en regelgeving.

Ook de vergrijzing en de stijging van de pensioenuitkeringen vormen een stimulans voor nieuwe economische groei. Op financieel gebied zal Japan een sleutelrol spelen dankzij de beschikbaarheid van 14 biljoen dollar aan spaargeld. Vier biljoen daarvan zijn in handen van institutionele beleggers. Slechts tien procent daarvan is belegd in buitenlandse aandelen. Maar dat is nog altijd 33 procent meer dan bijinstitutionele beleggers in de Westerse landen.

Het Amerikaanse blad Fortune verschijnt eens per twee weken en is verkrijgbaar in de kiosk. http://fortune.com