Drie partijen beginnen met Start Diensten

ROTTERDAM, 23 SEPT. Arbeidsvoorziening gaat het gezamenlijk optreden met de uitzendorganisaties Start en Vedior verder versterken. Naast de huidige samenwerking op het gebied van uitzendarbeid gaan de drie organisaties proberen samen opdrachten te verwerven.

Het gaat daarbij om opdrachten voor bijvoorbeeld outplacement en uitbesteding van personeelsactiviteiten. De nieuwe activiteiten zullen worden ondergebracht bij Start Diensten, zo zijn de drie partijen overeengekomen. Start houdt een belang van 51 procent in Start Diensten.

De overige 49 procent komen in handen van Vedior en Arbeidsvoorziening. Uitzendbureau Start is twintig jaar geleden door de overheid en de sociale partners opgericht en was tot 1 januari 1996 nauw verbonden aan Arbeidsvoorziening, de organisatie van arbeidsbureaus in Nederland. Vedior, tot begin dit jaar onderdeel van detailhandelsconcern Vendex, beschikt in Nederland onder uitzendketens onder de naam Vedior en ASB.

De reden dat Arbeidsvoorziening kiest voor samenwerking met derden op het gebied van outplacement en uitbesteding van personeelswerving en -selectie, is het overzichtelijker maken van de verschillende werkzaamheden binnen de organisatie.

Belangrijk is daarbij dat de commerciële activiteiten duidelijk worden gescheiden van de traditionele bemiddeling door arbeidsbureaus, die met publiek geld wordt gefinancierd. “Dat loopt nu door elkaar heen”, aldus een woordvoerder.

De samenwerking is volgens betrokken partijen ook nuttig omdat het gaat om projecten die buiten het traditionele werkterrein liggen van zowel Arbeidsvoorziening als de uitzendorganisaties. Die projecten kunnen volgens Arbeidsvoorziening bijvoorbeeld bestaan uit grootschalige commerciële in- en uitstroomprojecten op de arbeidsmarkt.

Ondernemingen kunnen (een deel van) hun personeelswerving en selectie overdragen aan Start Diensten of juist vragen om outplacement-begeleiding wanneer voor werknemers een baan buiten het bedrijf moet worden gezocht.

De bundeling van activiteiten tussen Arbeidsvoorziening, Start en Vedior is een versterking van de reeds lopende samenwerking. Sinds 1 januari 1997 maakt Arbeidsvoorziening gebruik van de diensten van Vedior en Start bij de bemiddeling van werkzoekenden die zijn ingeschreven bij de arbeidsbureaus.

In ruil daarvoor hebben de twee uitzendbureaus inzage gekregen in de bestanden van Arbeidsvoorziening.

Dat recht op inzage geldt niet voor de nieuwe samenwerking in Start Diensten. Naast de hulp bij bemiddeling hebben de partijen vorig jaar al afgesproken om te zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van commerciële dienstverlening.

Arbeidsvoorziening heeft tweehonderd arbeidsbureau's en zestig centra voor vakopleidingen. Start heeft zeshonderd vestigingen in Nederland, Vedior beschikt over 160 vestigingen.