Door actie Raad van Kerken; Afgewezen asielzoekers in tentenkamp

ROTTERDAM, 23 SEPT. De Raad van Kerken en de interkerkelijke instantie voor asielzoekers Inlia hebben gisteren in het Drentse Lhee nabij Dwingeloo een tentenkamp ingericht voor uitgeprocedeerde asielzoekers voor wie niet langer reguliere opvang wordt verzorgd.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) noemt het in een reactie “totaal onfatsoenlijk” dat zij niet over het initiatief van de raad is ingelicht. De grote partijen in de Tweede Kamer vinden dat staatssecretaris Schmitz snel met de Raad van Kerken moet gaan praten.

Het gaat volgens Inlia-woordvoerder J. van Tilborg in Lhee om 23 personen, onder wie vier gezinnen met kinderen. Onder de asielzoekers zijn Chinezen, Bihari, Palestijnen en een persoon uit Tsjaad. Zij zouden allen statenloos zijn. Sommigen van hen hebben niet, anderen hebben wèl meegewerkt aan hun eigen uitzetting uit Nederland, aldus Van Tilborg.

Het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66) wil van Schmitz weten of het waar is dat de asielzoekers in het tentenkamp hadden willen meewerken aan hun uitzetting. Kunnen zij buiten hun schuld niet naar hun land terugkeren, dan moet de overheid hen nog opvang bieden, zoals vorig jaar ook met de staatssecretaris is afgesproken, aldus Dittrich.

Vreemdelingen die weigeren mee te werken aan hun eigen uitzetting - bijvoorbeeld door hun identiteit te verzwijgen of te vervalsen - hebben geen recht op verdere opvang, stelt Justitie. De groep in Lhee was tot gisteren ondergebracht in noodopvang bij particulieren en in de huizen van mensen die de afgelopen tijd met vakantie waren.

Volgens cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zijn dit jaar 64 mensen uit vrije wil weggegaan uit het vertrekcentrum Ter Apel, waar uitgeprocedeerde asielzoekers wachten op uitzetting naar hun land van herkomst. Nog eens 49 mensen, onder wie kinderen, zijn uit Ter Apel verwijderd omdat zij niet wensten mee te werken aan de procedures. In totaal 87 mensen werden weer in de reguliere opvangcentra geplaatst, omdat er problemen zijn met hun uitzetting uit Nederland.

Volgens de Raad vallen veel uitgeprocedeerde asielzoekers tussen wal en schip. Ze kunnen niet langer aanspraak maken op de voorzieningen van de overheid, maar kunnen wegens hun hoedanigheid als statenloze ook niet naar het buitenland vertrekken. Van Tilborg schat dat het om ongeveer tweeduizend mensen gaat. Justitie zegt geen idee te hebben hoeveel het er zijn en meent dat het “hoogst onwaarschijnlijk” is dat afgewezen asielzoekers ten onrechte op straat zijn komen te staan.

Staatssecretaris Schmitz stelt zich op het standpunt dat de “de kerk geen staat in een staat” mag zijn en ook niet “op de stoel van de overheid” moet gaan zitten. Woordvoerder Van Tilborg van INLIA vindt echter dat “de overheid de problemen op de samenleving afwentelt”.

CDA en VVD hebben hoe dan ook al kritiek op het initiatief. “De Raad van Kerken mag niet op de stoel van de overheid gaan zitten. Als na een zorgvuldige procedure een asielverzoek is afgewezen, dient ook uitzetting te volgen”, zegt CDA-Kamerlid Verhagen.