Dijkstal wil meer politieagenten

DEN HAAG, 23 SEPT. Er moeten “enkele duizenden” agenten bijkomen in de volgende kabinetsperiode. Dit heeft minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gisteren gezegd op een bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Apeldoorn.

Dijkstal werd nog vorige week in de Tweede Kamer bekritiseerd, omdat hij onvoldoende zou hebben gedaan om het aantal agenten uit te breiden. Een voorstel van het CDA om meer agenten, 2.000 in totaal, aan te stellen op het platteland, werd door de coalitie verworpen. Na de algemene beschouwingen pleitte VVD-leider Bolkestein afgelopen zaterdag voor meer agenten op straat. CDA-fractieleider De Hoop Scheffer noemde dit pleidooi gisteren “de brutaliteit ten top”. In het regeerakkoord is opgenomen dat er deze periode 4.000 agenten bij moeten komen. Voor de Tweede-Kamerverkiezingen van '94 had Bolkestein een uitbreiding met 10.000 agenten bepleit.

Dijkstal heeft de Kamer tot nu toe niet duidelijk kunnen maken hoeveel agenten er sinds het aantreden van het kabinet precies bij zijn gekomen. De korpsen mogen namelijk zelf beslissen waaraan zij het extra geld - door het rijk bestemd voor meer politie - uitgeven. Dat is dus niet noodzakelijk aan meer 'blauw op straat'. Ook verschillen de korpsen van mening over de vraag wie er tot dat 'extra blauw' behoren. Sommige korpsen rekenen ook de stadswachten daar onder.

Het pleidooi van Dijkstal kreeg gisteren wel bijval van de aanwezige burgemeesters, hoofdcommissarissen en politiechefs. Volgens burgermeester D'Hondt van Nijmegen “vraagt de samenleving om meer agenten”. Hij verwees daarbij indirect naar de dood van Meindert Tjoelker in Leeuwarden.

De burgemeesters pleitten gisteren voor centrale sturing door het rijk. In de Politiewet uit 1994 ligt de verantwoordelijkheid bij de korpsbeheerders en burgemeesters. Dijkstal heeft herhaaldelijk gezegd dat de wet hem te weinig mogelijkheden biedt om in te grijpen, dit tot woede van onder anderen burgemeester H. Ouwerkerk van Groningen. “We kunnen weinig met een politieminister die steeds zegt: 'ik kan niets met deze wet'.”