China hervormt economie 'fundamenteel'

HONGKONG, 23 SEPT. De Chinese premier Li Peng heeft vanmorgen in de openingsrede voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank een “fundamentele” hervorming van de Chinese economie aangekondigd.

De Chinese Volksrepubliek is sinds 1980 lid van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en Werelbank. Het land is de grootste kredietnemer van de Wereldbank.

Volgens de Chinese premier moeten in de hervorming van de Chinese staatsondernemingen “doorbraken” worden bereikt. Zijn uitspraken komen na de afsluiting vorige week van het vijftiende partijcongres. Daar werd besloten tot privatisering van de meer dan 300.000 staatsondernemingen, waarbij de term “diversificatie van de vormen van eigendom” wordt gebruikt. Li Peng gebruikte vanmorgen in Hongkong dezelfde terminologie.

De Chinese vice-premier Zhu Rongji, een hervormer die naar verwachting in maart premier wordt na afloop van Li Pengs ambtsperiode, had gisteren het Chinese beleid van economische hervorming en opening naar de rest van wereld “onomkeerbaar” genoemd. Hij sprak in Hongkong voor een internationaal gehoor van bankiers, zakenlieden en regeringsfunctionarissen. De vice-premier noemde een termijn van drie jaar voor de herstructurering van de meeste verliesgevende staatsbedrijven.

Zhu Rongji zei gisteren nog dat het “onredelijk” is aan China “excessieve eisen” te stellen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Met name de Verenigde Staten en de Europese Unie willen China niet als ontwikkelingsland beschouwen en eisen meer markthervormingen, waaronder bescherming van intellectuele eigendom.

De vice-premier maakte bekend dat China opnieuw faciliteiten wil introduceren voor de import van uitrusting voor buitenlandse investeringsprojecten. Hij kondigde voor november een speciale conferentie aan over hervorming van de Chinese banksector.

Li Peng zei vanmorgen dat de economische ontwikkeling van China nauw is verbonden met die van de rest van de wereld. Hij noemde de economische opkomst van ontwikkelingslanden een “verreikende” gebeurtenis, waardoor het “monopolie van een paar landen in wereldzaken” is gebroken.

De Chinese premier onderstreepte dat ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden elkaar nodig hebben. Daarin spelen volgens hem de internationale financiële instellingen ook een belangrijke rol. Wat hem betreft moeten de noden van ontwikkelingslanden prioriteit krijgen. Li Peng zei ook dat elk land zijn eigen “sociaal systeem, ontwikkelingswijze en levensstijl” moet kunnen kiezen. Aan economische hulp mogen volgens Li Peng geen politieke voorwaarden worden gesteld.

Li Peng waarschuwde in zijn rede dat ontwikkelingslanden “gemakkelijke doelwitten” kunnen worden van internationale financiële speculatie. Hij pleitte in dit verband voor meer samenwerking met het oog op handhaving van de internationale financiële stabiliteit. Hij sprak van een “constructieve” rol van IMF en Werelbank in het bevorderen van groei en ontwikkeling.

Het was de eerste keer dat Li Peng Hongkong bezocht na de overdracht van de voormalige Britse kroonkolonie aan China. Hij onderstreepte het beleid van 'één land, twee systemen'. “Nu u in Hongkong bent, kunt u het met uw eigen ogen zien,” aldus Li Peng. Volgens de Chinese premier zal Hongkong als internationaal financieel en handelscentrum in de toekomst een nog actievere rol gaan spelen in de economische samenwerking tussen China en andere landen in de wereld.

Gisteren demonstreerden enkele tientallen mensen van democratische beweging in Hongkong tegen het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede acht jaar geleden in Peking. Op een van de spandoeken stond: 'Breng de slagers voor het gerecht'. Bij de Convention Hall en het naastgelegen Grand Hyatt Hotel, waar Li Peng met zijn echtgenote verblijft, is een met hekken omgeven ruimte voor demonstranten gemaakt. De ruimte is uit het zicht van de ingangen van congresruimte en hotel.

    • Hans Buddingh'