Boerman krijgt Pijper Prijs

DEN HAAG, 23 SEPT. Componist Jan Boerman krijgt de Willem Pijper Prijs voor zijn elektronische muziekstuk Vocalise. De prijs (7500 gulden) wordt toegekend door de Johan Wagenaar Stichting wanneer een elektronische compositie daar aanleiding toe geeft.

Volgens de jury is Vocalise een monumentaal werk, waaraan de componist meer dan twintig jaar 'met welhaast kathedralen-geduld' heeft gewerkt. Zondag 12 oktober wordt het ten gehore gebracht in het Atrium van het Haagse stadhuis. Staatssecretaris Nuis (OCW) reikt bij die gelegenheid de prijs uit. Aansluitend is daar dan nog een uitvoering van Otto Kettings Fanfares 1956 door meer dan honderd koperblazers en slagwerkers, in het kader van het derde Festival in de Branding (7 t/m 18/10) dat gewijd is aan en samengesteld door Ketting. (ANP)