Bavaria betaalt 440.000 gulden aan boeren

Bierbrouwer Bavaria betaalt aan ongeveer zeventig boeren een schadevergoeding van in totaal 440.000 gulden. De boeren hebben last van schade als gevolg van de grondwateronttrekking door Bavaria.

Ook voor de toekomst zijn afspraken gemaakt over financiële compensatie door de brouwer aan de boeren. Bavaria heeft een vergunning om per jaar 5,8 miljoen kubieke meter water te onttrekken.

Het afgelopen jaar bedroeg de onttrekking 3 miljoen kuub. Voor het produceren van een liter bier is ongeveer vijf liter water nodig. Het schadebedrag van 440.000 gulden is vast gesteld door een commissie van deskundigen. De boeren zijn tevreden over het resultaat.