Bank adviseert Avéro-polishouders over te komen naar dochter Interpolis; Rabo en Achmea maken ruzie over cliënten

ROTTERDAM, 23 SEPT. Tussen de Rabobank en het verzekeringsconcern Achmea is een openlijke ruzie uitgebroken, nadat Rabo cliënten van Achmea-dochter Avéro openlijk heeft uitgenodigd hun spaarhypotheken af te kopen en om te zetten in hypotheken van Rabo-dochter Interpolis.

De bewuste 15.000 tot 20.000 Avéro-polissen zijn indertijd afgesloten via Rabo-kantoren. Reden voor het voorstel, dat schiftelijk is gedaan, is volgens de Rabo dat Avéro eerder deze maand zonder overleg aan de polishouders heeft meegedeeld dat het afkopen van de hypotheek voortaan niet langer kosteloos is, maar een bedrag vergt dat gelijk staat aan 8 procent van het door premies en rente opgebouwde spaardeel van de spaarhypotheek.

Avéro bevestigt de verandering van de voorwaarden van de spaarhypotheek, de 'Spaar Optimaalhypotheek'. Een van de kenmerken van deze hypotheek, die in 1990 werd geïntroduceerd, was dat hij kosteloos kon worden afgekocht. De verzekeraar zou er van uit zijn gegaan dat jaarlijks een tot anderhalf procent van de polissen zou worden afgekocht, meestal om de hypotheek over te sluiten.

Deze zomer verzesvoudigde plots het aantal polissen dat werd afgekocht, zonder dat daar nieuwe hypotheken voor in de plaats kwamen. De hoge kosten noopten Avéro om de polisvoorwaarden bij te stellen, door alsnog een afkoopsom in te stellen. “Het is heel opvallend dat dit verschijnsel zich alleen bij dit product voordoet,” zei een woordvoerder van Avéro vanmorgen. Het vermoeden zou leven dat Rabokantoren in het noorden van het land hun cliënten bewust hebben geadviseerd de Avéro-polis kosteloos af te kopen, en er een polis van Rabo-dochter Interpolis voor in de plaats te nemen.

Rabo lijfde Interpolis begin jaren negentig in. In 1993 kwam van de 6 miljoen gulden aan nieuwe levensverzekeringen die Avéro verkocht nog 3 miljoen via de Rabo-kantoren.

Vorig jaar was dat nog maar 0,5 miljoen gulden op een omzet van 30 miljoen gulden. De recente Rabo-brief aan Avéro-cliënten zou het omzetten van polissen naar Interpolis slechts formaliseren.

Rabo ontkent een bewuste tactiek te hebben gevoerd. “Wij geven onze kantoren geen instructies. Zo zitten wij niet in elkaar”, zei een woordvoerder vanmorgen. Anders dan bij andere banken hebben lokale vestigingen van de Rabo een grote mate van autonomie. De woordvoerder van Rabo zei vanmorgen dat de bank zich verantwoordelijk voelt voor de verslechtering van de Avéro-polisvoorwaarden, omdat de polissen destijds via Rabokantoren zijn afgesloten.

Dat de Avéro-cliënten per brief is geadviseerd uit Avéro te stappen en in Interpolis heeft volgens de bank te maken met de urgentie van de zaak. De nieuwe polisvoorwaarden van Avéro gaan vanaf 30 september in.

Beide partijen verweten elkaar vanmorgen geen contact te hebben gezocht over de kwestie. Over de gewraakte

Rabo-brief zei Avéro vanmorgen dat “wij dat niet zo zouden hebben gedaan.” Rabo zei vanmorgen geen reactie te hebben gekregen van Avéro op verzoeken om over de kwestie te praten.

Hoeveel geld er met het vervallen van de gratis afkoopregeling is gemoeid, is onduidelijk. Omdat de polissen pas per 1990 zijn geïntroduceerd, zal de inmiddels gestegen inleg, waarover de 8 procent wordt geheven bij afkoop, per polis hooguit in de enkele tienduizenden guldens kunnen lopen.

De Rabobank ontkent dat alle commerciële contacten tussen de twee concerns zijn verbroken.