Wantoestanden bij crèche in Den Bosch

DEN BOSCH, 22 SEPT. Bij het kinderdagverblijf 't Kinderhof in Den Bosch is volgens een rapport van de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) sprake van mistoestanden op hygiënisch en pedagogisch gebied. Er zou een structureel tekort aan personeel zijn en in drukke periodes zijn er tweemaal zoveel kinderen als toegestaan.

De directie van 't Kinderhof, dat in Den Bosch meer vestigingen heeft, is nu vervangen door een interim-manager. De gemeente Den Bosch geeft toe dat ze tekort is geschoten in het controleren van de dagverblijven: “Dat had wel gemoeten, maar het is niet gebeurd.”

Vanavond vergadert de commissie welzijn over 't Kinderhof. De Bossche politie onderzoekt ook aantijgingen van een voormalige peuterleidster over de directrice, die zich schuldig zou maken aan seksueel wangedrag ten opzichte van kinderen. Eerder onderzoek daarnaar leverde niets op. De Bossche wethouder R. Rottier zegt dat er in het GGD-rapport geen aanwijzingen voor zijn te vinden. De politie omschrijft het als “een lichte vorm van seksuele misdragingen”.

Rottier noemt de overige toestanden in het kinderdagverblijf 'onacceptabel'. Hij laat uitzoeken waarom er geen controle is geweest en laat ook bekijken hoe dat bij andere instellingen voor kinderopvang is. De gebeurtenissen hebben bij ouders geleid tot grote onrust, maar er zijn ook ouders die de juistheid van de aantijgingen in twijfel trekken. Voormalige leidsters van 't Kinderhof willen schadevergoeding omdat ze door de directie in een kwaad daglicht zouden zijn geplaatst. Het verloop onder hen was bijzonder groot.

In de vestigingen van 't Kinderhof waar kinderen tussen drie maanden en vier jaar worden opgevangen, werden volgens het GGD-rapport baby's van drie maanden gevoed in liggende houding. Het gevaar voor verslikken is daarbij groot. Schoonmaakmiddelen en messen lagen in de keuken voor het grijpen. De directrice trad op als leidster, terwijl ze daarbij geen diploma had.