THE ECONOMIST

De afgelopen twintig jaar is er een hausse aan deregulering, privatisering en economische openheid over de geïndustrialiseerde landen geweest, maar het resultaat is niet hoopgevend, schrijft The Economist. Nemen we de besteding van het nationaal inkomen tot maat, dan is het percentage besteed aan overheidsuitgaven van 42,5 procent in 1980 naar 45 procent in 1990 gestegen. Inmiddels moet het al op 46 procent liggen.

Gunstige uitzonderingen in dit opzicht zijn uiteraard de voormalige communistisch landen, waar vóór 1989 de hele economie door de overheid werd gecontroleerd. Maar ook daar gaat de privatisering moeizamer dan verwacht. In een special laat het blad in het kader van de gisteren gehouden verkiezingen de dilemma's van Polen zien. Het nationaal product is de laatste vier jaar snel gestegen en de werkloosheid nam af, maar de grote beslissingen om het land rijp te maken voor de internationale concurrentie werden op de lange baan geschoven. De staatsondernemingen leveren nog altijd 37 procent van het nationaal inkomen (elders: 7 procent), de verzekeringswereld is nog grotendeels in overheidshanden, de banken dreigen weggeconcurreerd te worden door buitenlanders, het onderwijs schiet ernstig tekort en de ambtenarij is nog altijd extreem bureaucratisch.