Ontgroening (1)

S. Egels, rector van het Groningse Vindicat, noemt het voorval rond de dood van de Rotterdamse eerstejaars in een corpshuis “een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor niemand verantwoordelijk kan worden gesteld”. Een laffere reactie op zo'n tragisch voorval kan ik me nauwelijks voorstellen.

In onze maatschappij heeft iedereen er behoefte aan ergens bij te horen, om onderdeel te zijn van een sociale groep. Dat geldt extra voor eerstejaarsstudenten, die meestal aan het begin staan van een leven los van 'oude' sociale banden zoals gezin, school, kerk, ouderlijke woonplaats etc.

Ontgroeningsperikelen maken misbruik van de wens bij de losgelaten eerstejaars om vooral ergens bij te horen. Allerlei vormen van sociale druk zijn hierbij blijkbaar toegestaan. Zo ook het 'indrinken' van een liter jenever, om in een huis toegelaten te worden. Volgens mij moet je hiervoor wel van god los zijn.

Sociale druk op individuen komt in onze maatschappij nog steeds op vele plekken en in vele vormen voor. Als dit excessen tot gevolg heeft, moeten we niet doen of er niets aan de hand is, maar juist de collectieve verantwoordelijkheid onder ogen zien. Mijnheer Egels (ik ga er gemakshalve van uit dat in dit soort traditionele clubs de mannen nog steeds dit soort functies bekleden) zou er goed aan doen zijn bewering terug te nemen en in te zien, dat in dit geval ook zijn handen en die van zijn club niet schoon zijn.

    • Kees Paalvast