Onderzoek: werkloze voelt zich slecht

LEEUWARDEN, 22 SEPT. Langdurig werklozen in Friesland voelen zich ongezonder, ontevredener, eenzamer en minder gelukkig dan werkenden. Ruim 51 procent van de langdurig, kansloze werklozen in zestien Friese gemeenten kampt met gezondheidsklachten. Van hen is 44 procent onder behandeling van huisarts of specialist. Vooral ouderen en gescheiden mensen hebben klachten over hun gezondheid.

Dit is één van de conclusies uit een onderzoek van het Centrum voor Arbeidsmarktbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen onder 800 van de 2.600 werklozen, die moeilijk aan een baan geholpen kunnen worden. Ruim 50 procent van de ondervraagden noemt zijn eigen gezondheidstoestand “redelijk” tot “slecht”. Bij de gemiddelde Nederlander ligt dit onder de 24 procent. Een kleine 28 procent is de laatste drie jaar overspannen geweest. Ruim 31 procent zegt lichamelijke gebreken te hebben.

De onderzoekers spreken van een “zorgwekkende” situatie. Het onderzoekt toont verder aan dat mensen die lang zonder werk zitten, zich niet alleen minder gezond, maar ook ongelukkiger, minder tevreden en eenzamer voelen dan de gemiddelde Nederlander. Opvallend is, aldus de onderzoekers, dat niet zozeer de hoogte van de uitkering van invloed is op het welbevinden, als wel de zorgen en problemen om in de toekomst rond te komen. Van de ondervraagden geeft 73 procent aan soms moeilijk rond te komen en ruim 56 procent is bezorgd of men dat in de toekomst nog wel kan. Van de ondervraagde werklozen zegt ruim 42 procent schulden te hebben. Zestig procent geeft aan zelf de zijn financiële problemen op te lossen. Bijna 29 procent doet een beroep op familie en bijna 33 procent op vrienden.

Overigens zegt 62 procent werkloosheid voor zichzelf niet als een probleem te zien. De onderzoekers noemen dit opvallend, aangezien ze wel aangeven zich minder tevreden en gelukkig te voelen dan de gemiddelde Nederlander.

Ongeveer 21 procent verklaart vaak aangekeken te worden op het feit dat men werkloos is. Een kleine 28 procent zegt zelden tot nooit begrip te krijgen van anderen voor de problemen die werkloos zijn met zich meebrengen. De onderzoekers stellen onder meer voor een fonds op te richten, om activiteiten (verenigingsleven, buurtwerk, cursussen) te financieren. Deelname daaraan bevordert het sociaal welbevinden. Ruim 56 procent van de respondenten gaf aan activiteiten te willen verrichten, die men nu niet doet, zoals onderwijs volgen, sport, lid worden van gezelligheidsverenigingen, iets doen in de sfeer van gezondheid en sport.

Wethouder J. de Haan-Laagland (sociale zaken) van Leeuwarden vindt het opmerkelijk dat uit een deelonderzoek in Leeuwarden blijkt dat tweederde van de kansarme werklozen toch graag een baan wil. “Ons beleid was erop afgestemd om voor deze mensen nuttig vrijwilligerswerk te zoeken. We gaan hen nu actiever helpen een baan te zoeken.”