Onderscheiding voor Cees Hos

ROTTERDAM, 22 SEPT. De naar Australië geëmigreerde Cees Hos heeft vanmiddag in Rotterdam een medaille gekregen van het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem.

Hij krijgt de onderscheiding omdat hij de latere voorzitster van het Nederlands Auschwitz Comité, Annetje Fels-Kupferschmidt, en twee anderen in de oorlog een onderduikadres bood. De inmiddels overleden echtgenote van Cees Hos, Albertine de Leede, krijgt dezelfde medaille postuum.