Nuis botst met omroepen over netmanagers

AMSTERDAM, 22 SEPT. De omroepen van Nederland 1 en 3 zijn in aanvaring gekomen met staatssecretaris Nuis (Media) over de benoeming van netmanagers voor beide tv-zenders. Tegen de zin van Nuis zijn de omroepen al begonnen met het werven van kandidaten voor deze functie.

In afgelopen donderdag verstuurde brieven aan de betrokken omroepen toont Nuis zich onaangenaam verrast door de vaart waarmee de omroepen zelf op zoek zijn naar nieuwe functionarissen. De omroepen van Nederland 1 hebben onlangs advertenties geplaatst in dagbladen, terwijl Nederland 3 het bureau Berenschot heeft ingeschakeld. Volgens de nieuwe omroepwet, die nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen, zullen de netmanagers moeten worden benoemd door een nieuw te vormen raad van bestuur die door Nuis zelf binnen enkele maanden wordt aangesteld. Dit tot groot ongenoegen van de omroepverenigingen die de belangrijkste programmatische functies in eigen hand wilden houden.

De staatssecretaris wenst er “geen misverstand over laten bestaan dat het mijns inziens bijzonder ongewenst zou zijn in de komende periode tot de benoeming van netcoördinatoren over te gaan”, zo schrijft hij aan de Stichting AKN, de overkoepelende organisatie van Avro, KRO en NCRV. Netmanagers worden verantwoordelijk voor de programmering van een zender, daarvoor krijgen ze de beschikking over een deel van het budget.

In de brief werpt Nuis zelf de suggestie op dat de omroepen wellicht nog even snel voor het ingaan van het nieuwe regime geestverwanten op sleutelposities willen benoemen. “Onlangs las ik in de pers ook speculaties dat de publieke omroepen van plan zouden zijn snel zelf netmanagers te benoemen om daarmee tenminste een grote greep te krijgen op de mogelijkheden van de raad van bestuur voor benoeming van deze functionarissen”, aldus Nuis die er van uitgaat dat er sprake moet zijn van “allerlei misverstanden”.

In de brief aan de bespelers van Nederland 3 (NPS, Vara en VPRO) zet de staatssecretaris vraagtekens bij “het tijdstip waarop u deze initiatieven voor werving ontplooit”.

De huidige netmanager van Nederland 1, Gerard Hulshof, tevens directeur van de Stichting AKN zegt snel in Den Haag te zullen gaan praten over de brieven. Overigens wijst hij er fijntjes op dat de brief naar het netbestuur van Nederland 1 had moeten worden gestuurd in plaats van de Stichting AKN: “Kennelijk weet de staatssecretaris nog altijd niet hoe Hilversum in elkaar zit.” Een woordvoerder van de NOS wijst erop dat Nuis over de benoemingen formeel niets te zeggen heeft omdat de nieuwe wet nog niet in werking is getreden.

    • Jaco Alberts