Niet Nix: geef prioriteit aan het milieu

DEN HAAG, 22 SEPT. Een volgend kabinet moet de hoogste prioriteit geven aan verbetering van het milieu. Het huidige kabinet doet te weinig op het gebied van technologische innovatie, kennis-infrastructuur en alternatieve energievoorziening.

Deze opvatting gaven jongeren bij een enquête die zaterdag in Amsterdam werd gehouden tijdens het Niet Nix-Toekomstfestival. Niet Nix is een groep jongeren die actief is in de Partij van de Arbeid om de vernieuwing van deze partij voort te zetten. Het festival werd bijgewoond door ruim 2.000 jongeren.

Ruim de helft (57 procent) van de ondervraagden sprak zich bij de enquête uit voor een drastische vernieuwing van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Zij willen dat de fractie voor de helft wordt samengesteld uit PvdA'ers die nog niet eerder in het parlement zaten. Nog onlangs toonde Niet Nix zich zeer kritisch over de Tweede-Kamerfractie, die volgens hen geen “lef, bevlogenheid of leiderschap” zou tonen.

Zeer kritisch oordeelden de jongeren op de festivaldag over het onderwijsbeleid van het kabinet. Slechts 15 procent van de aanwezigen beoordeelde het beleid van minister Ritzen en staatssecretaris Netelenbos (beiden PvdA) als goed. De jongeren willen dat onderwijsinstellingen meer vrijheid krijgen voor het inrichten van hun onderwijsprogramma's en toonden zich voorstander van individuele leertrajecten. Staatssecretaris Netelenbos pleitte op het festival voor een vervroeging van de leerplicht naar vier jaar. Zij wil verder dat de PvdA in zijn verkiezingsprogramma vastlegt dat leraren aan probleemscholen een hoger salaris ontvangen.