...maar blijft fractieleider

De Haagse geruchtenstroom was er echter niet zomaar. Ze is onderdeel van wat de Britten zo mooi een whispering campaign noemen tegen het leiderschap van Wallage. Dat heeft na drie jaar nog steeds niet kunnen overtuigen. Al enige tijd is er een sluipende rebellie in de PvdA-fractie gaande onder leiding van Rob Oudkerk. De arts/politicus is aanvoerder van Rottenbergiaanse troepen als Rick van der Ploeg en Adri Duivesteijn die Wallage liever vandaag dan volgend jaar zien vertrekken, vanwege diens in hun ogen niet-gedurfd en boekhouderistisch leiderschap.

Illustratief voor de verhoudingen was een incident van twee weken geleden. Niet Nix, de politieke jongerenbeweging die de geest van oud-partijvoorzitter Rottenberg wil doen voortleven met kritiek en debat, had het weer eens op Wallage gemunt. In een artikel werd hem “gebrek aan leiderschap, lef en bevlogenheid” verweten. Oudkerk verklaarde brutaal in de PvdA-faxkrant van 13 september “blij te zijn met het artikel” en prees Niet Nix uitbundig als “één van de weinige politieke jongerenbewegingen die veel kennis, inzicht en activiteit ontplooien. Het werkt tegen de zelfgenoegzaamheid van sommigen.”

Oudkerk had vorig jaar vice-fractievoorzitter willen worden, maar faalde jammerlijk. Nu wil hij vanaf zomer 1998 fractievoorzitter worden. Ook dat zal hem waarschijnlijk niet lukken. Oudkerk mist een falanx, een huismacht die hem volgend jaar op de voorzittersstoel kan helpen. Veel Rottenbergianen druipen straks moe, teleurgesteld en afgewezen af, zoals Johanneke Liemburg en Mieke Sterk, of hebben dat al gedaan, zoals Gerda Dijksman.

De overgeblevenen, zoals Van der Ploeg en Duivesteijn, vertrouwen liever op zichzelf dan op elkaar. Bovendien is de verwachting dat er straks na de verkiezingen, minder 'Rottenberg' de fractie zal binnen komen nu Rottenberg zelf is verdwenen. Last but not least is er nog partijleider Kok, geen man van spelletjes, en een grote liefhebber van continuïteit, en dus van Wallage.

Fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer na mei 1998 blijft dus waarschijnlijk Jacques Wallage. De vraag die resteert is: hoe origineel worden zijn algemene beschouwingen van 1999?