LE NOUVEL OBSERVATEUR

Over twee weken begint in Bordeaux het proces tegen Maurice Papon, de eerste en de enige topambtenaar uit het Vichy-regime die terechtstaat wegens collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Le nouvel Observateur schenkt uitvoerig aandacht aan de opmerkelijke bestuurlijke en politieke carrière van deze “modelfunctionaris”.

Voor de oorlog diende hij het Volksfront van Léon Blum, in de oorlog organiseerde hij de vervolging, arrestatie en deportatie van 1.560 joden uit Bordeaux en omgeving, en na de oorlog had hij de hand in zijn eigen witwasserij en wist hij zich onmisbaar te maken voor de gaullisten, hetgeen hem in 1978 uiteindelijk een ministerspost in het kabinet-Barre opleverde. De eerste aanklacht tegen hem kwam 1981 en na meer dan vijftien jaar volgt dan nu het proces. De inmiddels 87-jarige Papon wordt volgens het blad niet gehinderd door enige wroeging en schermt met de verzetskruisen die hem ten deel vielen.