Hout- en bouwbond CNV blijft zelfstandig

De Hout- en Bouwbond CNV blijft zelfstandig. De vakbond zal voorlopig geen aansluiting zoeken bij de CNV Bedrijvenbond, de fusie van vervoers- en industrie- en voedingsbonden die op 1 januari van start gaat.

Het bondsbestuur onderschrijft in hoofdlijnen een advies van de Erasmusuniversiteit dat de fusies binnen de vakbeweging geen bedreiging vormen voor de hout- en bouwbond. De CNV-bond kan het best zelfstandig blijven voortbestaan. Wel moet de bond zijn strategie, structuur en werkwijze de komende jaren aanpassen, zo luidt het advies.

De onderzoekers constateren dat een strategische samenwerking met de Dienstenbond CNV niet onmogelijk is. Maar de voordelen van zo'n samenwerking zullen marginaal zijn. Verdergaande samenwerking met de Bouw- en Houtbond FNV is niet wenselijk uit oogpunt van identiteit, ledental en zelfstandigheid.

De onderzoekers sluiten niet uit dat op termijn een Mega-Marktbond binnen het CNV zal ontstaan door het verder uitbouwen van al bestaande samenwerkingsverbanden.