Homo-uitzending mag van Hof Israel

TEL AVIV, 22 SEPT. Het Hooggerechtshof in Jeruzalem heeft gisteren de weg vrijgemaakt voor de uitzending van een educatief tv-programma 'Met open kaarten' over homoseksualiteit op het onderwijskanaal van de Israelische televisie. Unaniem veegden de rechters het veto van de ultra-orthodoxe minister van Onderwijs, Zvulun Hammar, tegen het tonen van deze “afwijking van menselijk gedrag” van tafel.

Ter staving van deze sensationele beslissing zeiden de rechters dat het verbieden van het programma zonder houtsnijdende argumenten in de huidige wereld niet bestand is tegen nieuwsgierigheid, openheid en de wil tot kennis. De rechters bepaalden eveneens dat homoseksualiteit een niet te laken seksuele afwijking is. Het verstoppen en veroordelen van homoseksualiteit zullen volgens het Hooggerechtshof bovendien niet tot vermindering van ervan leiden.

Vertegenwoordigers van organisaties van homoseksuelen en lesbiennes juichten gisteren om deze zege op de conservatieve minister. “Minister Hammer wilde ons in de kast houden en het Hooggerechtshof heeft ons eruit gehaald”, zeiden vertegenwoordigers van beide groeperingen gisteren. “Het Hooggerechtshof heeft de jeugd een signaal gegeven dat we in een democratische en tolerante maatschappij leven.”

Minister Hammer heeft zich tegenstribbelend gewonnen gegeven. Hij sprak gisteren zijn grote spijt uit over het besluit van het Hooggerechtshof om een programma te laten uitzenden dat “niet gepast en onevenwichtig is”. Volgens hem is het geen goede zaak de Israelische jeugd de indruk te geven dat homoseksualiteit een normale zaak is en het niet uitmaakt of wordt gekozen tussen een normaal familieleven of homoseksuele relaties.

De uitspraak van het Hooggerechtshof heeft in de Israelische verhoudingen verstrekkende invloed. Opnieuw heeft het Hooggerechtshof onder het presidentschap van de zeer progressieve rechter Aharon Barak bewezen baanbrekend werk te doen op het gebied van de mensenrechten. In afwezigheid van een grondwet krijgen uitspraken van het Hooggerechtshof de betekenis van een juridische kapstok waaraan, als de politiek daar rijp voor is, een grondwet kan worden opgehangen. De afgelopen jaren zijn reeds enkele basiswetten, vooral met betrekking tot de mensenrechten, aangenomen door het parlement op basis van uitspraken van Hooggerechtshof. De sterke religieuze partijen zoeken echter in de politiek naar wegen om de liberale weg die het hof is ingeslagen langs wettelijke weg te blokkeren. Basiswetten kunnen met meerderheid van stemmen ongedaan worden gemaakt.

    • Salomon Bouman