...gaat naar villa in Groningen...

Wat wil Wallage? Dat was ook al de vraag toen deze zomer de PvdA-politicus vertrok uit zijn woonplaats Haarlem en zijn tenten opsloeg in Groningen, de stad waar hij ooit politieke ervaring opdeed als wethouder. Het verhuisproject was een riskante operatie. Media houden graag sociaal-democraten in de gaten om te zien of de keuze van hun nieuwe woonhuis zich wel goed verhoudt met wat uit arbeideristisch oogpunt betamelijk mag worden geacht. Zeker in het geval van Wallage, die zich graag in een Rover laat rondrijden, leek dit een kansrijk nummertje.

Het viel mee. Het Nieuwsblad van het Noorden kwam in een artikeltje over Wallage's verhuizing niet verder dan de adjectiva “niet exorbitant grote, maar comfortabele woning”. De koopprijs van het “aardige optrekje aan de Quintuslaan in de Groningse villabuurt” werd niet eens vermeld.

Opvallender echter was de geruchtenstroom die onder de achterblijvers in Den Haag op gang kwam naar aanleiding van de verhuizing. Wat had Wallage daarmee voor? Plotseling wisten sommigen zich te herinneren dat de PvdA-politicus in 1993, na het vertrek van Ed. van Thijn, burgemeester had willen worden van Amsterdam. Zou hij nu uit zijn op de stoel van de Groningse burgemeester Ouwerkerk, wiens herbenoeming op de rol stond?

Allemaal niets van waar, zegt de PvdA-voorlichting. De verhuizing van Wallage houdt verband met familie-omstandigheden. En de voorlichter van het Groningse stadhuis vertelt dat Ouwerkerk per 16 oktober zijn herbenoeming van de Commissaris van de Koningin in zijn zak heeft, en wel voor zes jaar.