Eurotunnel verliest in half jaar miljard

LONDEN, 22 SEPT. Eurotunnel, de beheerder van de spoortunnel onder het Kanaal, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar zijn nettoverlies verkleind van 371,7 miljoen tot 323 miljoen pond sterling (1,04 miljard gulden).

De omzet ging van 225 miljoen naar 230 miljoen pond (725 miljoen gulden). In het laatstgenoemde bedrag zijn enkele voorschotten inbegrepen van verzekeraars, in verband met de brand in de Kanaaltunnel van november vorig jaar.

Volgens Patrick Ponsolle, co-bestuursvoorzitter van Eurotunnel, zijn de doelstellingen die voor het eerste halfjaar waren opgesteld, bereikt, “ondanks zeer moeilijke omstandigheden”.

Hij doelde daarmee op de brand. Het exploitatieresultaat liet voor het eerst winst zien van een bescheiden zeven miljoen pond (22,5 miljoen gulden). Volgens Ponsolle zijn de kosten sneller verlaagd dan was voorzien.

Ook voor heel 1997 houdt Eurotunnel een exploitatiewinst voor mogelijk.

Eurotunnel zit nog altijd opgescheept met enorme bankschulden. In juli stemden de aandeelhouders in met een herstructureringsplan daarvoor, maar de banken moeten daar nog altijd mee instemmen. (ANP)